Intervju

”Hållbarhet är den viktigaste frågan”

Jenny Svärd, ny vd för Byggmaterialindustrierna.
"Jag kommer att få jobba bredare än i dag och inte enbart med miljö- och hållbarhetsfrågor, vilket jag tycker känns spännande", säger Jenny Svärd, som blir ny vd för Byggmaterialindustrierna. Foto: Anna Sjöström

Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicyarbetet på Svenskt Näringsliv, blir ny vd för Byggmaterialindustrierna.
– Jag är övertygad om att näringslivet kommer att driva teknikutvecklingen som gör att vi klarar hållbarhetsmålen, säger hon.

Hon har nyligen kommit hem från en givande och intensiv jobbresa till Bryssel. I jobbet på Svenskt Näringsliv ansvarar hon bland annat för en samverkansgrupp för miljöpolitik, som fokuserar på lagstiftning och policyförslag. På EU-nivå ligger det just nu många lagförslag inom miljöområdet och samverkansgruppen var nere i Bryssel för att träffa bland andra svenska representanter från parlamentet, kommissionen och svenska representationen för att diskutera lagförslagen, ställa frågor och framföra sina åsikter.

– För oss handlar det mycket om att förslagen utformas så att de inte hämmar teknikutveckling och innovation. Ett av våra huvudbudskap är därför att det inte får bli reglering på för hög detaljnivå.

Hon har alltid haft ett stort engagemang för hållbarhet och miljö, och drömde som barn om att bli hajforskare.

”Vill jobba för en bättre miljö”

– Jag är också intresserad av teknik och tycker om att hitta lösningar på problem, så det styrde mitt val av utbildning. Jag ville, och vill, jobba för en bättre miljö.

Jenny Svärd är utbildad civilingenjör, samhällsbyggnadsteknik, vid Luleå Tekniska universitet. Tidigare arbetslivserfarenheter är bland annat som gruppchef och konsult på Sweco Environment, miljöchef för Arlanda och Bromma flygplats, hon har även haft eget konsultbolag i tre år.

Nu har hon jobbat på Svenskt Näringsliv i drygt fem år, men byter jobb i början av december. Då tar hon över rollen som vd för Byggmaterialindustrierna.

– Det har varit roliga och intressanta år på Svenskt Näringsliv. Det har varit givande att jobba tillsammans med branscherna. Jag har samarbetat med många bra personer både inom Svenskt Näringsliv och externt. Många av dem kommer jag att få fortsätta träffa och ha kontakt med på nya jobbet, vilket känns roligt. Jag ser fram emot att få skifta fokus från branschövergripande frågor till branschspecifika frågor. Jag tycker om att utvecklas och ta mig an utmaningar och jag ser mycket fram emot mitt nya jobb.

Vad drivs du av?

– Jag har ett stort intresse för hållbarhet, som driver mig. Sedan är jag övertygad om att det är näringslivet som har lösningarna för att nå ett klimatneutralt samhälle. Det är där som teknikutvecklingen och innovationerna kommer att ske som gör att vi kommer att klara hållbarhetsmålen. Näringslivet måste också vara konstruktivt och aktivt, det är viktig att visa att, och vad, man vill.

Innebär det nya jobbet några utmaningar för dig?

– En av de absolut viktigaste frågorna för byggmaterialindustrierna är ju hållbarhet, och där har jag en bred grund att stå på och jag tror att jag kan bidra med min erfarenhet. Flera av de frågorna jag kommer att jobba med arbetar jag med i dag, fast på mer branschövergripande nivå. Just byggmaterial är lite nytt för mig, så jag är ödmjuk inför det.

Hur ser du på vd-rollen?

– Hållbarhet är den viktigaste frågan för Byggmaterialindustrierna, men det finns även andra frågor jag ska jobba med. Den främsta uppgiften jag kommer ha är att tillsammans med medlemmarna driva den typen av frågor som är av gemensamt intresse för medlemmarna. En annan del av uppdraget handlar om att synliggöra olika innovativa hållbara lösningar som tas fram inom byggmaterialindustrin och hur de kan bidra till ett klimatneutralt samhälle.

Hur uppfattar du byggmaterialbranschen?

– Den bild jag har är att branschen ligger väldigt långt fram när det gäller innovativa lösningar för ett klimatneutralt samhälle. Jag tycker också att branschen är långt fram när det gäller att digitalt dela information om produkter.

Hur viktig är byggmaterialbranschen för omställningen?

– Jag skulle säga att den har en stor och viktig roll. Byggbranschen står för 20 procent av klimatutsläppen. Totalt sett står materialanvändningen i samhället för 50 procent av klimatutsläppen, så att hantera material på ett mera resurseffektivt sätt är oerhört viktigt för att nå klimatmålen. Byggmaterialindustrin har en viktig roll för att ta fram lösningar för bygg- och anläggningssektorn som möjliggör ett klimatneutralt samhälle och hållbart byggande. Den cirkulära ekonomin är något som jag förstått att byggmaterialindustrierna och deras medlemmar jobbar väldigt mycket med.

Hur har intresset för cirkulär ekonomi förändrats under de senaste åren?

– Det har exploderat. När jag började på Svenskt Näringsliv så pratade man om det, men i mycket mindre utsträckning. I dag är begreppet överallt och förekommer på något sätt i alla projekt. Regeringen tillsatte delegationen för cirkulär ekonomi, det startas samverkansprogram, det pågår mycket forskning och arbete inom standardiseringen. I näringslivet är det högt tempo med att utveckla cirkulära material, produkter och tjänster. Cirkulär ekonomi är ett brett begrepp och det finns över 100 definitioner globalt sett, så ibland blir det lite luddigt. Men nu håller man på inom standardiseringen, ISO, att ta fram en definition, samt hur man ska mäta och följa upp, för det är svårt i dag. Det tror jag också är viktigt för att inte urvattna begreppet.

Vad krävs för att skala upp ännu mer?

– Det man måste tänka på är att det är så mycket mera än en hållbarhetsfråga, det är ett verktyg för att nå hållbarhetsmålen. Det bygger till stor del på nya sätt att göra affärer och är inte minst också en näringspolitisk fråga, vilket  sällan kommer fram. Det behövs förändringar av regelverk och tillämpning av regelverk och inte bara kopplat till miljö, utan även inom till exempel avtalsfrågor, redovisning och försäkring.

Du blir vd i en osäker tid, hur ser du på det?

– Det är mycket som händer i omvärlden nu, men man kan bara jobba utifrån de förutsättningarna som finns. En del av omvärldsfaktorerna är svåra att påverka, så man får göra det bästa under omständigheterna. Jag har förstått att det har varit många goda år, och att det nu blir en nedgång från en hög nivå. Det är inget unikt för byggmaterialbranschen, utan många branscher är i samma situation.

På vilket sätt kommer det att märkas att just du är vd?

– Jag tycker väldigt mycket om att samarbeta och ser fram emot att göra det med branscherna och företagen. Mycket samarbete och dialog, både internt och extern, ser jag fram emot.

Jenny Svärd

  • Gör: Ansvarig för miljöpolicyarbetet på Svenskt Näringsliv. Tillträder som vd för Byggmaterialindustrierna den 5 december.
  • Tidigare arbetslivserfarenhet: Konsult på IVL Svenska Miljöinstitutet, gruppchef och konsult på Sweco Environment, haft eget konsultföretag, miljöchef på Arlanda och Bromma flygplatser, miljö- och kvalitetschef på Bromma Stockholm Airport.
  • Ålder: 49 år.
  • Bor: Täby.
  • Gör helst en ledig dag: Umgås med barnen, ägnar mig också åt friluftsliv. Går gärna i skogen, tycker om att plocka svamp och bär, åka skidor, vindsurfing. Håller också på med cheerleading för vuxna, är inte speciellt bra, men det är väldigt kul.
  • Senast lästa/lyssnade bok: Den saknade systern, av Lucinda Riley.
  • Senast spelade låten på Spotify: I ain’t worried med Onerepublic, från Top Gun: Maverick.
  • Senaste resan: Till Mallorca med döttrarna i maj.
  • Drivkrafter: Att utveckla och förnya. Att i mitt arbete hela tiden försöka göra saker på ett nytt, lite bättre sätt. Jag tycker om att känna att jag utvecklas, både som person och när det kommer till synsätt och arbetssätt.