Nyheter

Hållbart byggande kräver hållbar bemanning

Benjamin von Jahf. Foto: Misak Nalbandian

Vi vill alla bo i hållbara hus och städer. Men hållbart byggande handlar inte bara om miljövänliga och klimatsmarta material. Vi behöver också hållbar bemanning – hantverkare med rättvisa villkor och bemanningsbolag som gör rätt för sig.   

Alla är välkomna till Sverige för att jobba. Vi har en brist på kvalificerade yrkesarbetare till både bostads- och infrastrukturprojekt. Fri rörlighet av arbetskraft inom EU gagnar Sverige och gör Europa starkare.  

Men det förutsätter att alla gör rätt för sig och tyvärr är det inte så idag. Det finns bemanningsföretag som säljer utländsk arbetskraft i Sverige som helt enkelt inte respekterar våra regelverk, våra lagar eller de normer som finns i branschen.  

Det finns cirka 70 000 utländska arbetare utstationerade i Sverige. De seriösa bemanningsbolagen inom byggsektorn som följer lagen står för en sammanlagd omsättning på cirka 400 miljoner kronor. Utländska bolag som är aktiva i Sverige med samma verksamhet står för cirka 10 miljarder i omsättning.  

För att betala skatt i sitt hemland måste dessa bolag bland annat ha 25 procent av sin omsättning där, de måste vara aktiva i minst tre länder och yrkesarbetare får arbeta i Sverige i högst 183 dagar utan att deras arbete beskattas här. Och vi har kollektivavtal för att se till att arbetstagaren har rättvisa och hållbara villkor.  

Men det här är normer som inte alla följer och lagar som är svåra att följa upp. Bolag kan skapa en fasad där de ser ut att följa reglerna när de i själva verket drar nytta av systemet. För det är svårt att säkerställa om bolag som säger sig betala skatt i andra länder faktiskt gör det.  

EHRAB startades för att erbjuda byggsektorn trygg och ansvarsfull bemanning från ett bolag som betalar skatt i Sverige, följer våra lagar och behandlar sin personal med respekt och omtanke. Den funktionen har vi haft i branschen de senaste 10 åren.  

Vi vänder oss inte mot att utländsk arbetskraft drar ner priser. Men när bolag på samma marknad spelar med olika förutsättning där en aktörs beskattning inte följs upp skapas en ojust marknadskonkurrens.  Vi förlorar affärer och samhället förlorar skatteintäkter. Det var inte lagens mening när fri rörlighet på arbetsmarknaden infördes.   

Men vad ska vi göra åt saken?  Riksdagen har precis klubbat en ny lag som gäller från 1 januari och som säger att ”personer som tillfälligt arbetar som inhyrd personal i Sverige ska betala skatt här” om de jobbar här mer än 15 dagar i sträck eller mer än 45 dagar på ett år. Det tycker vi är bra.  

Vi tror också på systemet med kedjeansvar, vilket betyder att ansvaret går upp i kedjan till beställaren om en underleverantör fuskar.  

Där slår man huvudet på spiken. För detta är en fråga om ansvar hos alla som sitter på ledande befattningar inom byggsektorn. Tillsammans är vi en bransch som bygger för människor och för samhället och vi måste se till miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet när vi fattar beslut. Beställaren av byggprojekt både i offentlig och privat sektor måste göra det. Och jag tror att allt fler människor vill leva och bo hållbart, i hus och städer som byggts av hantverkare med rättvisa villkor som jobbar för bolag som gör rätt för sig.   

Det är hållbar bemanning.  
 
Benjamin von Jahf, VD EHRAB