Nyheter

Hållbart byggande – utan byggföretag

En lång rad kända namn finns med på listan över medlemmarna i den nybildade delegationen för hållbara städer. Men ingen representant för byggbolagen finns med i skaran som ska verka för hållbart byggande.

När Andreas Carlgren den femte september presenterade Peter Örn som ordförande för delegationen för hållbara städer så utlovande han att övriga medlemmar blir ”personer som har ett stort engagemang för hållbar samhällsbyggnad”.

När nu listan över delegationen är officiell syns representanter för bland annat Sabo, Banverket, Boverket, Exportrådet, KTH och Fastighetsägarna med. Däremot inte en enda person ett byggföretag.

Delegationen ska enligt näringsdepartementet ha en ”bred expertis” kring hållbart stadsbyggande. Ola Göransson, departementssekreterare för miljödepartementet, har inget svar på hur det kommer sig att byggbolagen inte finns med.

-Det finns en näringskoppling i och med de företag som sitter med. Det finns en indirekt koppling till byggbranschen då en del av personerna i delegationen har jobbat inom byggföretag tidigare, säger Ola Göransson.

En lite oväntad person i delegationen är Jan-Eric Sundgren, som sitter i koncernledningen för lastbilstillverkaren AB Volvo och har ansvar för omvärlds- och miljöfrågor.

Hur tänkte ni när Jan-Eric Sundgren valdes in?

-Energianvändningen i byggnader hör till det självklara för en sådan här delegation. Men transporterna är minst lika viktiga när hållbara städer ska utformas och Volvo har länge varit aktiv när det gäller att utveckla bussystem i exempelvis Brasilien, säger Ola Göransson.

Delegationen ska de närmsta åren satsa 340 miljoner kronor på hållbart byggande. Den förordning som ska klargöra vilka villkor som gäller för att söka pengar inom hållbara städer-satsningen är inte klar ännu.

Klart är att såväl enskilda företag som samarbeten kring exempelvis demonstrationsanläggningar ska kunna få pengar förutsatt att projekten uppfyller de ännu inte kända kriterierna.