Nyheter

Halmhus stadigare än tegelbyggnader

Hundratals människor omkom när deras hus rasade samman vid gårdagen jordbävning i Italien. Nu har en amerikansk ingenjör byggt ett jordbävningssäkert hus av halm för fattiga i utsatta områden, skriver Ny Teknik.

Den tredje grisen hade fel. Det är billigare och energisnålare att bygga sitt hus av halm, och halmstugan är dessutom stadigare än tegelhuset. Slutsatsen i den moraliserande berättelsen om de tre små grisarna har nu bevisats vara falsk.

Vid universitetet i amerikanska Nevada har forskare testat ett hus byggt av halmbalar i sin jordbävningssimulator. I sluttestet skakades huset om med en acceleration dubbelt så stor som vid jordbävningen i Kalifornien 1994, som uppvisade den högst uppmätta accelerationen någonsin.

Halmhuset svajade ordentligt men stod kvar, om än insvept i ett dammoln och med några sprickor i skarvarna.
— Vi är väldigt nöjda med resultatet, säger husbyggaren Darcey Donovan till Ny Teknik.

Darcey Donovan har bland annat varit i Pakistan och studerat effekterna av den stora jordbävningen i Kashmir 2005. Hundra tusen människor omkom i sömnen då deras hus föll ned över dem, och över tre miljoner blev hemlösa

Då kom hon på idén att bygga hus helt av halm, lera och grus. Idén har utvecklats till en byggmetod. Till skillnad från traditionella halmhus, där halmen enbart används som isolering, använder Darcey Donovan halmbalarna som lastbärande byggelement. De fem gånger fem meter stora husen, med sin grund av grus och väggbeklädnad av lera, finns sedan tre år i Pakistan.

— Vårt mål är att få så många fattiga människor som möjligt att kunna bo i jordbävningssäkra hus, säger Darcey Donovan.

Vid husbygget används en låda av stål, i vilken halmen pressas samman med handkraft och en enkel domkraft till byggblock. Blocken byggs upp på en grund av grus som packas i gamla säckar för grönsaker och armeras samman med något som liknar fisknät

— Vårt hus kostar hälften så mycket som andra jordbävningssäkra konstruktioner i Pakistan, säger hon.

Anders Wallerius / Ny Teknik

Läs fler tekniknyheter på www.nyteknik.se