Nyheter

Halv miljard extra till kraftledningar

Kostnaderna för nya stora kraftledningar stiger kraftigt. I vårbudgeten föreslår regeringen att investeringar på ytterligare 555 miljoner kronor, skriver Ny Teknik. Största fördyrningen gäller nya 400 kV-ledningen mellan Sverige och Norge.

Affärsverket Svenska kraftnät behöver ytterligare 555 miljoner kronor under 2009. Detta i första hand för att klara utbyggnaden av den nya kraftledningen mellan Sverige och Norge och den nya likströmsförbindelsen till Finland (Fennoskan 2).

Men pengarna behövs också till förstärkningar av stamnätet inför byggandet av nya vindkraftverk i Norrland samt till Stockholms Strömprojektet, som ska förstärka eldistributionen i Storstockholm. Det framgår av vårbudgeten som finansminister Anders Borg presenterade i dag.

Av den dryga halva miljarden planeras cirka 300 miljoner kronor gå till 400 kV-ledning som byggs på sträckan Nea-Järpströmmen mellan Sverige och Norge — ett projekt som Ny Teknik berättar mer om i kommande nummer.

Kostnaden beräknas nämligen bli dubbelt så hög som förvänta. Det landar på närmare 600 miljoner kronor.

Regeringen aviserar också att man vill höja investeringstakten i stamnätet för år 2010 med 790 miljoner kronor och med ytterligare 555 miljoner kronor för 2011. Detta i förhållande till den investeringsplanen för 2009-2011 som Svenska kraftnät tidigare redovisat.

Anders Borg avslöjar i dag också att regeringen vill sälja statens återstående aktier och tillgångar i den nordiska el-handelsbörsen Nord Pol till börsbolaget OMX AB, numera Nasdaq OMX Group.

Köpeskillingen är reglerad i avtal och uppgår till 40 miljoner norska kronor.

Orsaken är, enligt Anders Borg, att elhandeln alltmer utvecklas till en global marknad och att vinstmarginalerna därmed sjunker.

Monica Kleja / Ny Teknik

Läs fler tekniknyheter på www.nyteknik.se