Nyheter

Halverat bostadsbyggande

2009 kommer att bli ett svagt år när det gäller bostadsbyggandet. Det tror Boverket i sin nya prognos.

Boverket spår att 18 000 bostäder kommer att påbörjas i år. Det innebär färre än hälften jämfört med genomsnittet för åren 2005-2007.

Men när det gäller hyresrätter tror Boverket att byggandet kommer att öka från det senaste årets låga nivå.
— Bland annat till följd av lägre anbudspriser, säger Hans-Åke Palmgren, analytiker på Boverket, i ett pressmeddelande.

År 2008 påbörjades knappt 24 000 bostäder, varav 1 200 var ett tillskott genom ombyggnad. Nu är prognosen att 18 000 bostäder påbörjas i år och 19 500 nästa år.

Det snabba räntefallet sedan början av december har varit en injektion för bostadsmarknaden, men det är ännu för tidigt att dra slutsatser om efterfrågan sett över året som helhet, skriver Boverket. Det är sannolikt att bostadspriserna faller ytterligare något, menar Boverket.

Men Boverket poängterar också att utvecklingen är svårbedömd. Och både bygglov och Boverkets bostadsmarknadsenkät indikerar att det kan komma att påbörjas fler bostäder än prognosen visar. Om den ökande aktiviteten på bostadsmarknaden blir bestående kan byggstarterna bli fler än prognosen, framför allt under 2010, skriver Hans-Åke Palmgren i prognosen.