Nyheter

Halverat resultat för Veidekke

I dag presenterade Veidekke-koncernen årets första kvartalsrapport.

Den svenska verksamhetens omsättning minskade till 711 miljoner kronor jämfört med 862 miljoner för första kvartalet 2008.

Totalt landade resultatet i Sverige på cirka 19,5 miljoner kronor under kvartalet. Under motsvarande period 2008 var resultatet 40,6 miljoner.

Veidekke tycker att de har presterat ett stabilt resultat:
— Med tanke på det ekonomiska läge vi för närvarande befinner oss i är det mycket tillfredsställande att kunna redovisa ett stabilt resultat för vår svenska verksamhet, säger Per-Ingemar Persson, Sverigeansvarig i Veidekke-koncernen, enligt ett pressmeddelande.

Nu har Veidekke i Sverige en orderstock på 2,7 miljarder kronor, vilket ligger i nivå med orderstocken vid årsskiftet 2008/2009.

Veidekke anser att anläggningsverksamheten har utvecklats väl, framför allt i Stockholm- och Mälardalsregionen samt Göteborgsregionen. För kommersiellt byggande finns en stabil marknad i främst Stockholm och Skåne, menar företaget.

Bostasbyggandet har sjunkit markant i hela landet, men Veidekke ser en försiktigt positiv marknadsutveckling under inledningen på 2009.

Vid det första kvartalets slut hade Veidekke 444 bostäder i produktion i Sverige. Två av dessa var färdigbyggda och osålda.