Nyheter

Han är ny chefsjurist i NCC

På den internationella arenan ökar antalet stora byggprojekt, utförda av en allt färre skara företag. Det innebär stora juridiska utmaningar, menar NCC-koncernens tillträdande chefsjurist Håkan Broman.

— I organisationen European International Contractors där jag är engagerad märker vi tydligt att vi går mot allt större projekt genomförda av allt färre företag. Även i Sverige ser jag en liknande utveckling. Det händer väldigt mycket för närvarande, framförallt i storstäderna där stora infrastrukturprojekt genomförs, säger Håkan Broman.

Han började på NCC som bolagsjurist år 2000, inom det dåvarande affärsområdet NCC International Projects, och har främst arbetat som jurist vid stora internationella projekt.

— För att klara projekt i den storleken krävs någon form av joint venture eller konsortium. Man behöver varandras specialistkunskaper. Det är inte bara en positiv utveckling att projekten blir mer omfattande, det ställer större krav på varje aktör som deltar i arbetet.

Från att ha arbetat mer operativt kommer Håkan Broman att bli en del av koncernledningen för NCC och därigenom ansvara för de bredare, strategiska frågorna. Han ser det som viktigt att de juridiska frågorna hålls levande på alla nivåer i koncernen.

— Inom NCC jobbar vi med juridiken väldigt nära produktionen, något min företrädare Ulf Wallin jobbat hårt för och jag själv hoppas ska fortsätta vara ett bra stöd även i framtiden, säger Håkan Broman.

Den 1 januari ersätter Håkan Broman nuvarande chefsjuristen Ulf Wallin, som då går i avtalspension efter 15 år inom NCC.

Håkan Broman

Ålder:46 år.

Familj:Hustru, en son och en dotter.

Bor: i villa i Bromma.

Yrkesbana: Bolagsjurist på NCC från år 2000, innan dess bland annat jurist på Adtranz och på advokatbyrå med inriktning på affärsjuridik. Vice ordförande i European International Contractors, EIC.

Utbildning: Fil. kand. i historia och samhällsvetenskap, därefter jur. kand.

Fritidsintressen: Sport, Håkan Brogren är ”idrottspappa” som skjutsar och stödjer sina båda barn i deras idrottande. Bakgrund i Mora och har åkt Vasaloppet fyra gånger.