Nyheter

Han blev Årets brobyggare 2015

Ulf Nilsson, Årets brobyggare. Foto: Ramböll.

Hallå där…

Ulf Nilsson, Ramböll, som utsetts till Årets brobyggare 2015.

Vad jobbar du med?

− Jag är enhetschef på enheten Bro & Anläggningsunderhåll på Ramböll i Stockholm. Jag arbetar med underhålls- och konstruktionsfrågor för broar och anläggningar. Jag har också en forskarutbildning, är teknologie doktor inom betongbyggnad.

Vilka broar har du byggt?

− Jag jobbar inte med nyproduktion och kan inte säga att jag varit med och konstruerat någon känd bro. Däremot har jag medverkat i underhållsfrågor för många befintliga broar, bland annat så har jag jobbat med Essingeleden och Slussen.

Vad är roligast med ditt jobb?

− Jag tycker nog att utredningar är roligast. Om en bro har problem med t.ex. bärigheten eller dylikt är det en utmaning att studera olika alternativ till tekniska lösningar för att finna ut en så bra lösning som möjligt som även kan visa sig vara samhällsekonomiskt fördelaktig. Förslagen ska som regel ställas mot alternativet att byta ut hela eller delar av en bro.

Har du någon favoritbro?

− Nej, visst finns det många iögonfallande broar, men jag kan inte nämna någon särskild.

Är du även en brobyggare på det sociala planet?

− Jag hoppas det. När man har en chefsroll gäller det även att ta hand om människor och att få dem att utvecklas i grupp och som individer.

Blev du överraskad att du vann?

− Ja, det blev jag. Jag är väldigt tacksam och hedrad över priset, och glad över att underhållsfrågor uppmärksammas på det här sättet. Jag vill även passa på att lyfta fram de duktiga medarbetarna i min grupp som jag har möjlighet att utvecklas tillsammans med.

Vad fick du i pris?

−  Ett resestipendium på 40 000 kronor för att göra en studieresa och bl.a. titta lite på broar. Jag vet inte än vart jag kommer att åka än.

Utmärkelsen Årets brobyggare har sedan år 2000 delats ut till personer som aktivt bidragit till brobyggnadskonstens utveckling. Bakom priset står Brosamverkan, en ideell branschförening som samlar företag, institutioner och statliga och kommunala organisationer i Sverige. Priset delades ut i samband med Brobyggardagen i Göteborg. Priset tillföll Ramböll för andra året i rad. 

 

 

Juryns motivering:

Årets brobyggare har både bredd och spets inom området befintliga konstruktioner. Han har medverkat i ett flertal underhålls-, förstärknings- och bärighetsutredningar för broar. Bland broar som han medverkat i kan nämnas Fredhällsbron, Blommenbergsviadukten och Gröndalsbron.

Årets brobyggare drivs av en vilja att tillföra samhällsnytta genom utveckling av nya beräkningsmetoder, arbetsmetoder samt tekniska lösningar. Hans arbete har bland annat gjort att underhållsarbeten kunnat utföras enklare och på kortare tid, vilket resulterat i mindre störningar för trafikanter och lägre kostnader för samhället.

Han sprider gärna kunskap genom föredrag i olika branschsammanhang, och genom att handleda examensarbetare från KTH.