Nyheter

Han blir årets riddare av Trämarknadsorden

Per Andersson kan numera titulera sig riddare av Trämarknadsorden. Foto: Svenskt Trä

Per Andersson, vd på AB Hilmer Andersson, blev årets riddare av Trämarknadsorden.
Han får utmärkelsen bland annat eftersom sättet han utvecklat familjeföretaget på har gagnat både bygden och branschen. 

Per Andersson är numera riddare av Trämarknadsorden, för gagnelig gärning för träbranschen.

2016 års riddare av Trämarknadsorden tillkännagavs under Trämarknaden i Karlstad på det traditionella marknadsseminariet i november.

Juryns motivering till utnämningen av 2016 års riddare av Trämarknadsorden lyder:

”Per Andersson har, i tredje generation, på ett förtjänstfullt sätt vidareutvecklat familjeföretaget AB Hilmer Andersson till gagn för bygd, region och bransch. Företaget har under Per Anderssons ledning kontinuerligt drivits framåt produktmässigt, tekniskt och med stabil lönsamhet. Kompetensförsörjning och generationsväxling är viktiga ingredienser i det hållbara företagandet i en bransch som är ryggraden för den värmländska ekonomin och sysselsättningen.”

AB Hilmer Andersson har sågverk och hyvleri i Lässerud, västra Värmland.
De driver även en egen lokal bygghandel. 
Tillsammans har bolagen drygt 50 anställda och sysselsätter ytterligare ett trettiotal genom fast anlitade entreprenörer som utför arbeten i skogen, med timmertransporter och i sågverkets verkstad.