Nyheter

Han blir ny fastighetsdirektör för Göteborgs Stad

Martin Öbo blir ny fastighetsdirektör för Göteborgs Stad. Foto: Sharon Raoufi/Göteborgs Stad

Den 20 mars, på fastighetsnämndens sammanträde togs beslutet att utse Martin Öbo till ny fastighetsdirektör för Göteborgs Stad.
Bostadsbyggandet spelar en viktig roll i att bygga samman staden och i att överbrygga de skillnader i livsvillkor som vi ser i Göteborg i dag, säger han.

Han har lång och bred erfarenhet av att jobba med stadsbyggnadsfrågor. Martin är utbildad jurist och anställdes 1998 på fastighetskontoret som fastighetsjurist. Sen dess har han haft en rad olika tjänster på förvaltningen. 

År 2011 tillträde han tjänsten som biträdande fastighetsdirektör och har även varit tillförordnad fastighetsdirektör vid två tillfällen. Första perioden var från våren 2014 till och med årsskiftet 2014/2015. Andra perioden är från 1 juni 2016 till och med 31 mars i år.

– Det känns både mycket hedrande och ansvarsfullt att jag nu fått förtroendet att axla fastighetsdirektörsrollen fullt ut. Det är ett spännande uppdrag med många möjligheter men där finns även utmaningar. En av de största utmaningarna för Göteborg och för fastighetskontoret idag är hur vi ska kunna öka bostadsbyggandet så det finns bostäder till alla göteborgare, både dagens och framtidens. Bostadsbyggandet spelar en viktig roll i att bygga samman staden och i att överbrygga de skillnader i livsvillkor som vi ser i Göteborg idag, säger Martin Öbo, i ett pressmeddelande. 

Han fortsätter:
– Fastighetskontoret är ett fantastiskt kontor och jag ser goda möjligheter att jag och mina medarbetare även framgent ska kunna bidra till ett ännu starkare och ännu mer sammanhållet Göteborgssamhälle.

Martin börjar sitt nya uppdrag den 3 april och lämnar därmed tjänsten som biträdande fastighetsdirektör.

Det var en enig nämnd som tog beslutet och fastighetsnämndens ordförande är nöjd över att rekryteringen nu är klar.
– Äntligen! Det har varit en lång rekryteringsprocess som vi nu kan avsluta. Jag är övertygad om att vi valt rätt kandidat. Göteborgarna och staden får en fastighetsdirektör med mycket kompetens, driv och engagemang, säger Jahja Zeqiraj (S).

– Jag vill passa på att tacka stadsdirektören, Kommunstyrelsens personalutskott och personaldirektören för ett bra och professionellt stöd i rekryteringsprocessen.