Nyheter

Han blir ny generaldirektör för Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket
Ny generaldirektör för Arbetsmiljöverket. Foto: Elin Rappe

Regeringen har beslutat att anställa Lars Lööw som generaldirektör för Arbetsmiljöverket. Han påbörjar sin anställning den 1 mars 2024.

– Regeringen arbetar på bred front för att skapa en bättre arbetsmiljö för alla. Vi har bland annat vidtagit åtgärder för fler skyddsombud, vi höjer anslaget till Arbetsmiljöverket och har gett myndigheten direktiv för att få till fler fysiska oanmälda inspektioner, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Lars Lööw kommer närmast från uppdraget som ställföreträdande generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Han har tidigare bland annat varit generaldirektör för Svenska ESF-rådet.

– Jag är mycket glad att Lars Lööw tackat ja till uppdraget som chef och generaldirektör för Arbetsmiljöverket. Han har en bred erfarenhet av arbete inom den offentliga sektorn samt en gedigen chefserfarenhet. Jag är övertygad om att Lars bakgrund och meriter ger goda förutsättningar att leda och utveckla Arbetsmiljöverket, säger Paulina Brandberg.

Arbetsmiljöverket är en myndighet som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs av företag och organisationer.