Nyheter

Han blir ny generaldirektör för Boverket

Anders Sjelvgren blir ny generaldirektör på Boverket.
Han har tidigare jobbat på Boverket, men kommer närmast från RISE, Research Institutes of Sweden, där han jobbar som enhetschef.
Han tillträder 1 juli. 

–  Jag är glad att Anders Sjelvgren tackat ja till erbjudandet att leda Boverket. Boverket är en central aktör inom bostadspolitiken och har därmed en mycket viktig roll för att möta en av Sveriges största samhällsutmaningar – bostadsfrågan. Anders Sjelvgren har en gedigen erfarenhet av samhällsplanering, boende och byggande, såväl från näringslivet som från offentlig förvaltning. Jag vill också passa på att tacka Susann Bard som på ett förtjänstfullt sätt lett myndigheten under de sex månader som myndigheten stått utan en ordinarie generaldirektör, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Anders Sjelvgren kommer närmast från RISE, där han jobbat som chef för certifieringsenheten.Före det har han under många år haft olika chefsbefattningar på Boverket i Karlskrona. Där jobbade han bland annat med EU-regler och boendesociala frågor. 

– Jag är hedrar över att få det här spännande och viktiga uppdraget. Bostadsbyggandet är otroligt viktigt för samhällsutvecklingen, sa Anders Sjlevgren. 

Anders Sjelvgrens förordnande gäller från och med den 1 juli 2017 till och med den 30 juni 2023.