Nyheter

Han blir ny produktionsdirektör i JM

Anders Wimmerstedt tillträder omgående den nya rollen som produktionsdirektör för JM-koncernens bostadsaffär och som ny medlem i JMs koncernledning.
Anders Wimmerstedt har lång och gedigen erfarenhet från olika roller inom JM med fokus på produktionsfrågor.

Syftet med förändringen är att på koncernnivå samordna utvecklingen av produktionsfrågor inom bostadsaffären i Sverige, Norge och Finland. JM vill öka fokus på arbetsmiljö, ledtider, logistik, inköp och kvalitet i bostadsproduktionen.

Anders Wimmerstedt kommer att ha en delad roll som både produktionschef i Affärsenhet JM Bostad Stockholm och i den nya rollen som Produktionsdirektör på koncernnivå för bostadsaffären.

Sören Bergström kvarstår som Inköpsdirektör fram till den 30 juni 2018 och lämnar då JMs koncernledning för att därefter stå till VDs förfogande fram till pensionering. 

Anders Wimmerstedt kommer från och med den 1 juli 2018 ansvara för inköpsfrågor i koncernledningen.

– För att fortsätta vara den ledande projektutvecklaren av bostäder i Norden är det viktigt att kontinuerligt utveckla och effektivisera vår produktion. Jag är mycket glad över att Anders med sitt engagemang och sin kompetens, får möjlighet att på koncernnivå driva dessa viktiga frågor, säger Johan Skoglund, VD och koncernchef, i ett pressmeddelande.