Nyheter

Han blir ny vd för Skanska Sverige

Gunnar Hagman.

Gunnar Hagman blir ny vd för Skanska Sverige. 

Han efterträder Pierre Olofsson som blir ny medlem av Senior Executive Team.
– Jag känner mig oerhört hedrad och tacksam att jag fått erbjudandet, säger Gunnar Hagman.

Skanskas Senior Executive Team kommer att genomgå flera ändringar för att, bland annat, ytterligare dra nytta av den internationella erfarenhet och kompetens som finns inom Skanska.

Gunnar Hagman, nuvarande Business Development Director och medlem av ledningsgruppen för Skanska Sverige, efterträder Pierre Olofsson som Business Unit President.

Gunnar Hagman har jobbat på Skanska i 23 år inom olika verksamheter och geografier. Han har bland annat varit distriktschef i Blekinge, han har varit ansvarig för asfalt- och betongverksamheten i södra Sverige samt regionchef för Husbyggnad i Skåne.

Sedan 2013 finns Gunnar Hagman med i ledningsgruppen där han som affärsutvecklingsdirektör haft ansvar för affärsutveckling och bland annat hållbarhetsfrågor, både gröna och sociala.

– Min uppgift har varit att koordinera de affärsdrivande verksamheterna i främst Stockholm. Men jag har också jobbat mycket med mjuka frågor som social hållbarhet och värderingsfrågor.

I sin nya roll, som han tillträder den första december, finns frågor som marknadsarbete, effektivisering och arbetsmiljö högt upp på agendan.

– Vi ska fortsätta driva vårt marknadsarbete tillsammans med kunderna, bibehålla och utveckla våra medarbetare och fortsätta att vara den mest attraktiva arbetsgivaren samt fortsätta driva vårt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete, där vi redan gjort mycket men där det alltid finns mer att göra.

Johan Karlström, VD och koncernchef, Skanska AB, säger i ett pressmeddelande:

– Jag känner mig trygg med att Gunnar Hagman tar över ansvaret för Skanska Sverige. Gunnar har lång erfarenhet från många positioner inom bygg, anläggning och projektutveckling och har varit ansvarig för många stora och komplexa projekt. Han har starka värderingar och ett starkt kundfokus.

Andra förändringar i organisationen är att Roman Wieczorek, i dag ansvarig för Skanskas byggenheter i Centraleuropa, kommer att lämna Skanska då han beslutat att avsluta sin yrkeskarriär. Roman har arbetat för Skanska i arton år, varav de senaste sju åren som medlem i Skanskas Senior Executive Team. Roman efterträds av Mats Williamson.

Förändringar i Senior Executive Team:

  • Mats Williamson tilldelas ansvaret för Skanska Polen, Skanska Tjeckien och Slovakien. 
  •  Anders Danielsson får ansvar för Skanska Infrastructure Development och Skanska UK. 
  •  Pierre Olofsson, tidigare Business Unit President för Skanska Sverige, blir medlem av Senior Executive Team med ansvar för Skanska Sverige, Skanska Norge och Skanska Finland. 
 Alla förändringar kommer att genomföras per den 1 december 2016.