Han blir ny vd på Ramböll

Han blir ny vd på Ramböll
Niklas Sörensen är Rambölls nya vd. Foto: Ramböll

7 november tillträder Niklas Sörensen rollen som ny vd för Ramböll Sverige. 
Han lämnar närmast en tjänst som affärsområdeschef för Samhällsbyggnad på WSP Sverige AB. 

Niklas Sörensen ersätter Bent Johannesson, som efter 13 som vd för Ramböll Sverige gick i pension efter sommaren. 
− Jag är glad och stolt över att få vara med och utveckla Ramböll för att ta del av framtidens möjligheter. Ramböll är ett företag med en god position och duktiga medarbetare, som har stora möjligheter att ytterligare stärka sig som marknadsledande på att möta kunders och samhällets behov med progressiva lösningar. Jag ser fram emot att påbörja arbetet med hur det ska gå till, tillsammans med resten av organisationen, säger Niklas Sörensen. 

Niklas har en gedigen bakgrund i konsultvärlden. Efter civilingenjörsexamen från KTH startade yrkeskarriären på Ramböll, dåvarande Scandiaconsult. 
De senaste tre åren har han varit affärsområdeschef för Samhällsbyggnad på WSP och dessförinnan vice vd och divisionschef med ansvar för affärs- och teknikutveckling på Grontmij. 

Erfarenheterna täcker flera teknikområden inom samhällsbyggnad, med ett fokus de senaste åren på affärsutveckling inom transportinfrastruktur, vatten och telekom. Niklas har ett stort engagemang för ökad digitalisering inom samhällsbyggnad och ser stora möjligheter för resurseffektivisering. 

− Jag tycker att det är dags att se över konsultens roll och vem som gör vad. Branschen har förändrats, bland annat genom globalisering och ny teknik, men rollerna har i stort sett alltid varit de samma. Jag tror det finns mycket att vinna på att modernisera konsultbranschen. 

Han kommer också att lägga stort fokus på tillväxt.
− Jag tror på organisk tillväxt. Tillväxt är något man gör sig förtjänt av. 

− Det känns roligt att komma tillbaka till Ramböll som alltid varit en viktig aktör i branschen och var det bolag som fostrade mig i konsultrollen. Jag tycker branschen står inför spännande förändringar, där konsultrollen kommer att ändras och jag känner att Ramböll är ett bolag med förutsättningarna och viljan att vara med och leda den utvecklingen, säger Niklas Sörensen.