Nyheter

Han blir tillfällig riksarkitekt

Christer Larsson blir ny riksarkitekt, i alla fall fram till årsskiftet. Foto: Bojana Lukac, Malmö stadsbyggnadskontor

Boverket anställer Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö, som Sveriges första riksarkitekt.
Christer Larssons tjänst sträcker sig till årsskiftet, eller tills dess ordinarie riksarkitekt är på plats.
Boverket anställer samtidigt Monica von Schmalensee, ordförande i Rådet för hållbara städer, för att stötta verksamheten internt och externt under samma period.

Riksdagen beslutade i våras om propositionen Gestaltad livsmiljö.

– Riksarkitekten är en viktig position för den nya arkitekturpolitiken. Vi vill komma igång med det angelägna arbetet att genomföra Sveriges arkitekturpolitik på Boverket. Rekryteringsprocessen kommer att fortgå, men vi vill ge det den tid som arbetet och tjänsten förtjänar. Därför gör vi nu en tillfällig lösning som omgående kan ge arbetet en inriktning och samtidigt överbrygga tiden för rekrytering, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket, i ett pressmeddelande. 

Boverket anställer samtidigt Monica von Schmalensee som kommer att stötta verksamheten. Hon är i dag ordförande i Rådet för hållbara städer. Boverket ser fördelar med att arbetet genom henne får en tydlig och bra koppling till Rådet för hållbara städer. Samordningen mellan riksarkitekten och ordföranden för Rådet för hållbara städer blir en styrka för genomförandet av Sveriges arkitekturpolitik.

Både Christer Larsson och Monica von Schmalensee kommer att upprätthålla sina tidigare tjänster och vara anställda på deltid av Boverket.

– Vi är mycket glada för att Christer Larsson och Monica von Schmalensee vill ta sig an uppdraget. De har båda lång erfarenhet av frågorna och internationella utblickar. Med hjälp av dessa två känner vi att arbetet kan få en väldigt bra start, säger Anders Sjelvgren.

– I vår komplexa tid är det mer angeläget än någonsin att stärka våra processer och planeringsinstrument. Rådet som kopplar till den nya arkitekturpolitiken har rönt stort intresse nationellt och internationellt, säger Monica von Schmalensee.

– Regeringens tydliga intresse för vår gestaltade livsmiljö, där arkitekturen har en central roll, känns mycket stimulerande. Att ge den nya politiken en flygande start är då viktig och jag är hedrad av att vara en del av det arbetet, säger Christer Larsson.