Nyheter

Han lämnar NCC för konkurrenten

Jonas Andé, 32, lämnar jobbet som ansvarig för medarbetarfrågor på NCC. 1 januari börjar han på Skanska där han kommer att jobba med samma frågor. <br></br>— Det är ett beslut som växt fram under längre tid och det känns rätt att ta det stege

Han har gjort snabb karriär inom NCC där han började som snickare. Som 22-åring var han lagbas och gick fackliga kurser. Han fick jobb på NCC:s personalavdelning och för två år sedan blev Jonas Andé ansvarig för yrkesarbetarfrågor inom hela NCC Construction Sverige. Men nu går han till främsta konkurrenten.

Varför?
— Jag ser det som en personlig utveckling. På NCC hade jag en specialistroll (expert på bygg- och anläggningsavtalen) medan jag på Skanska kommer att leda en grupp som arbetar med helheten när det gäller yrkesarbetarfrågorna. Jag får underställd personal, vilket jag inte haft tidigare.

När det gäller yrkesarbetarfrågor, som löner, samarbetar byggföretagen mycket. Inom Sveriges Byggindustrier försöker de tillsammans att få till ett nytt kollektivavtal som de anser passar företagen och dess anställda bättre.

Vad är den största utmaningen för företagen?
— Att driva en utveckling i företagen och i branschen där man knyter de anställda närmare företagen. På lång sikt måste vi få ett modernt medarbetaravtal där det är samma villkor för yrkesarbetare och tjänstemän.