Nyheter

Han tar över vd-jobbet

Svevia har rekryterat en ny vd. Och det blir en erfaren byggare — närmast från installationssidan — som tar över.

Torbjörn Torell, 55, kommer närmast från Bravida. 10 oktober tar han över som vd på Svevia efter P-O Wedin.

– Det är ett stort och spännande uppdrag. Det är komplext med tung anläggningsverksamhet som brobyggnad samt drift och underhåll.

Torbjörn Torell har tidigare jobbat flera år på Skanska, med kraftverksbyggnad i Norrland och husbyggnad i Södermanland. Han har också varit vd för Åke Larsson byggare och börsnoterade Scandiaconsult, samt senast Bravida.

Vad hoppas du kunna tillföra?

– Eftersom Svevia nyligen bolagiserats och tidigare var Vägverket Produktion tror jag man kan jobba vidare med att utveckla konkurrensfördelar och effektivisering, i den mån det inte gjorts. Jag hoppas också att mina erfarenheter från andra delar av branschen kommer till nytta, som lednings- och styrningsfrågor samt insatser som höjer främjar lönsamhetsmarginalerna.

Regeringen har nyligen tillfört extra miljarder för underhåll, vilket Svevia jobbar med. Hur ser du på marknaden?

– Det är svårt att veta men behovet av underhåll är väldigt stort. Det är eftersatt på många håll så det är väldigt positivt om regeringen skjuter till extra medel.

Hur ser du på konjunkturen mer allmänt?

– Vi ligger ju lite mer sencykliskt till än till exempel husbyggnad, för vi har större och längre projekt. Vi får då signaler i god tid om en upp- eller nedgång kommer. Men vi har också en betydande verksamhet inom drift och underhåll, som plogning av vägar, som måste utföras oavsett konjunktur.

Det förekommer spekulationer om att staten ska sälja Svevia. Hur ser du på det?

– Jag har jobbat på bolag med olika andra ägarformer och tycker detta ska bli spännande att jobba för en statlig ägare. Om sedan ett bolag ska säljas eller inte — det är över huvud taget inte en vd-fråga. För mig handlar det om att skapa hög effektivitet, hög lönsamhet, stort miljöengagemang samt bygga en struktur för detta.

Du börjar 10e oktober. Vad är det första du kommer att göra?

– Resa runt och lyssna. Sätta mig in i verksamheten. Det är viktigt och nödvändigt.