Nyheter

Hans Tilly: ”Jag har svårt att tänka mig ett nej”

På onsdag kommer Sveriges Byggindustriers svar på Byggnads förslag om att förlänga det tidigare avtalet ett år. <br></br> — Jag har svårt tänka mig att de skulle säga nej, säger Byggnads ordförande Hans Tilly.

Bo Antoni på Sveriges Byggindustrier ville ha förslaget skriftligt innan de tog ställning, meddelade han tidigare under tisdagen.
— Vi har skickat över det skriftligt, personligt överlämnat, säger Hans Tilly.

Känns det här som ”sista halmstrået” innan utökad konflikt?
— Jag kan väl säga att det inte var vad vi hade tänkt oss att komma fram till.

Det var inte riktigt svar på min fråga.
— När vi har fått besked från Sveriges Byggindustrier kan jag ge dig ett rakt svar, vi vet inte vad de säger eller om de kommer med andra förslag som vi får ta ställning till.

Tror du att ett års respit skulle öka era möjligheter att komma överens om ett nytt avtal?
— Man måste nog våga vara lite blåögd och tro att vi kan hitta lösningar.
— Vi har suttit i varsitt hörn och kastat sand på varandra i flera år. Nu måste vi börja agera enligt det uppdrag vi har och försöka hitta en samtalston som fungerar. Vi måste ta ansvar från båda håll.

Medlarna har avslutat sitt arbete i och med det förslag som lämnades till parterna under måndagskvällen, men står till förfogande vid behov.

Hur får ni besked i morgon, kommer ni att träffas?
— Det utgår jag ifrån, att vi får börja ses, se varandra i ögonen och prata om framtiden, säger Hans Tilly.