Nyheter

Hänvisar till hemligt avtal

Ett tvistemål pågår i Attunda tingsrätt. Foto: Susanne Bengtsson

Det fanns ett hemligt avtal om saltade och osanna fakturor vid renoveringen av Söderledstunneln.

Det menar den konsult som tidigare dömdes i Söderledsmålet.

– Om jag hade berättat sanningen i brottsmålsutredningen hade fler personer blivit häktade, åtalade och dömda, säger han under onsdagens förhör.

I samband med Stockholms stads renovering av Söderledstunneln 2011 menar entreprenören NSA (NordSyd Anläggning Handelsbolag, bestående av Strabag Sverige AB och E-schakt Entreprenad AB) att de fick betala luftfakturor på 27 miljoner kronor. Därför har de stämt tre av de tidigare dömda männen i den så kallade Söderledshärvan på motsvarande belopp.

 ”Det arbete som fakturorna avsett har emellertid inte utförts. Fakturorna som sänts till NSA har således varit osanna”, står det i stämningsansökan. Där betonas det också att det ”inte framkommit att NSA vidarebefordrat kostnaderna för det osant påstådda arbetet till Trafikkontoret”.

Förhandlingarna i tingsrätten fick skjutas upp, något som Byggvärlden berättat om tidigare, då en av de svarande har suttit häktad, misstänkt för att ha brutit mot sitt näringsförbud. 

I veckan återupptogs förhandlingarna och på onsdagen var det den före detta konsulten, som hade en roll som byggledare i projektet, som förhördes. 2015 dömdes han i Hovrätten till fängelse i två år och två månader för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott, men friades från bedrägeri.

Nu, i samband med det pågående tvistemålet, säger han att han vill berätta hela sanningen om Söderledsprojektet. Han menar att det under renoveringstiden fanns överenskommelser mellan honom och nyckelpersoner på NSA om att lägga på kostnader för olika tilläggsarbeten. Påslagen kunde gälla material som till exempel barriärelement, bullerabsorbenter eller infärgning av betongelement.  Men även timmar för forcering av arbetet, då projektet var väldigt tidspressat.

– Allt handlade om tid, tid, tid, säger konsulten.

Upprinnelsen till avtalet och hela brottsupplägget bottnade, enligt konsulten, i att ansvariga hos beställaren ville byta ut den elinstallatör som NSA tänkt använda, något som enligt konsulten strider mot LOU.

Han tillfrågades av NSA om han kunde hjälpa till med detta. Han begärde då drygt 3,5 miljoner som tack för hjälpen.

Konsulten tog sedan hjälp av en underentreprenör för att fakturera pengarna och få dem överförda till sitt konto. En högt uppsatt person inom NSA, som också dömdes till fängelse i Söderledsmålet,  var den som, enligt konsulten, tecknade avtalet med underentreprenören, men han var inte den enda som kände till avtalet – och att det inte utfördes något jobb i tunneln. Upplägget med luftfakturor fortsatte och en betalningsplan ska ha upprättats. Konsulten säger att pengarna tillföll båda parter.

 
– Jag skulle öppna dörrar och medverka till att NSA fick igenom sina utökade kostnader. Det är så här upplägget har sett ut. Det är lika bra att allt kommer fram. Hade jag berättat detta under brottsutredningen så hade fler personer blivit häktade, åtalade och dömda. Mitt incitament var att skydda mig själv och andra individer.

Totalt fakturerade konsulten cirka 27,4 miljoner kronor. Av pengarna finns ingenting kvar idag, berättar han. Skatteverket har fått betalt för skatteskulder och Kronofogden har mätt ut egendom.

Han tycker dock inte att han brustit i sitt förtroende till beställaren Trafikkontoret.

– Jag hjälpte entreprenören att klara tidplanen. Det hade de aldrig gjort om inte jag hjälpt till.