Nyheter

Här är branschens bristyrken

Byggbranschen står inför stora utmaningar med att rekrytera rätt kompetens. Det slås fast i en ny rapport.

Det är Stockholm business region som med hjälp av Ernst & Young tagit fram en rapport om kompetensbehovet i Stockholm. De finner att byggbranschen är extremt konjunkturkänslig. Bostadsbyggandet har minskat drastiskt och nu pågår flera stora infrastrukturprojekt. Det påverkar behovet av personal i byggföretagen.

Bristyrken på sikt förväntas bli: bergsprängare, väg- och anläggningsarbetare, järnvägsbyggare, murare, betongarbetare, träarbetare, redovisningsekonomer, fastighetsarbetare, snickare, målare, svetsare, inköpare och smeder.

Intervjuade företagare anser att kompetensbehovet inte kommer att förändras på fem-tio års sikt. I och med stora pensionsavgångar väntas det saknas arbetsledare och platschefer.