Här är branschens bristyrken

Här är branschens bristyrken
Byggbranschen står inför stora utmaningar med att rekrytera rätt kompetens. Det slås fast i en ny rapport.

Det är Stockholm business region som med hjälp av Ernst & Young tagit fram en rapport om kompetensbehovet i Stockholm. De finner att byggbranschen är extremt konjunkturkänslig. Bostadsbyggandet har minskat drastiskt och nu pågår flera stora infrastrukturprojekt. Det påverkar behovet av personal i byggföretagen.

Bristyrken på sikt förväntas bli: bergsprängare, väg- och anläggningsarbetare, järnvägsbyggare, murare, betongarbetare, träarbetare, redovisningsekonomer, fastighetsarbetare, snickare, målare, svetsare, inköpare och smeder.

Intervjuade företagare anser att kompetensbehovet inte kommer att förändras på fem-tio års sikt. I och med stora pensionsavgångar väntas det saknas arbetsledare och platschefer.

Relaterade artiklar

Hög efterfrågan på arbetskraft inom bygg
”Stänger vi dörrarna får byggsverige stora problem”
Fyra av tio byggföretagare vill anställa fler nästa år
Ökad flexibilitet för företagen i nya arbetsrättsförslaget