Nyheter

Här är de största byggföretagen i Sverige

Peabs kontor i Solna. Foto: Susanne Bengtsson.

För sjätte året i rad toppar Peab listan över Sveriges största byggbolag sett till omsättningen inom den svenska verksamheten.

Årets raket 2014 var Billström Riemer Andersson Bygg AB, BRA Bygg.

Strabag lämnar topp-tio, samtidigt som Erlandsson Bygg tagit sig in på den listan.

Sveriges Byggindustrier sammanställer varje år en lista över de 30 största byggföretagen räknat efter nettoomsättning och antalet anställda i Sverige.  Årsredovisningar har utgjort underlaget. Nu har man presenterat listan för 2014.

I Sverigetoppen råder alltjämt stabilitet och liksom tidigare år toppas listan av Peab, Skanska och NCC. Dessa tre bolag har befunnit sig i toppen ända sedan 1997, då NCC fusionerades med Siab. På fjärde plats återfinns JM följt av Svevia, Veidekke, Infranord, Strukton Rail och Lemminkäinen.

– Generellt sett är det en stabil lista, särskilt i toppen. Att Peab toppar år efter år tror jag beror på att de fokuserar på den svenska marknaden och att de har många offentliga beställare vilket gör att de inte är lika konjunkturkänsliga. Dessutom har de väldigt många dotterbolag, säger Johan Deremar.

Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab, säger att man inte ansträngt sig för att vara det största byggbolaget utan man hellre lägger energi på att vara det bästa.

– Vi kommer att fortsätta på vår inslagna linje och göra ett bra jobb, se till att ha nöjda kunder och medarbetare och därmed leva upp till målsättningen att i första hand vara Sveriges bästa byggbolag.

Vilka är Peabs största projekt för tillfället?

– Mall of Scandinavia i Solna är vårt enskilt största pågående projekt någonsin i Peab. Andra exempel på spännande större pågående projekt är om- och tillbyggnad av kontorslokaler inom regeringskvarteret i centrala Stockholm åt Statens fastighetsverk och anläggningsprojektet Mälarbanan åt Trafikverket där vi bygger ut järnvägen från två till fyra spår på sträckan Barkaby-Kallhäll, berättar Jesper Göransson.

Det finns två förändringarna på 2014 års tio i topp-listan jämfört med 2013. Strukton Rail har klättrat två placeringar från tionde till åttonde plats. På tionde plats infaller den andra förändringen. Här återfinns Erlandsson Bygg som därmed klättrat tre placeringar sedan fjolåret.

Fyra företag ökade sin nettoomsättning med mer än 50 procent sedan föregående års lista. Dessa är Billström Riemer Andersson Bygg AB (BRA Bygg) som ökade sin omsättning med 65 procent, Veidekke Sverige på plats 6 som ökade omsättningen med 54 procent och Serneke Group samt Erlandsson Bygg som båda ökade med nästan 52 procent.

– Stora förändringar beror ofta på att ett företag köpt eller avknoppat bolag. Serneke är ett exempel på ett företag som köpt upp bolag, säger Johan Deremar.

Hos BRA Bygg AB, som ökat mest av alla, handlar det däremot inte om några förvärv. Företaget har tre affärsområden, fastighet, mark och bygg, där det senare idag har 140 anställda.

– Vi jobbar hela tiden mot nya tillväxtmål. Vi har byggt en struktur och organisation för att hela tiden möta tillväxt, och som dessutom klarar av att växa så här mycket. Vi är ett ungt bolag som bildades sommaren 2007, så visst har vi gjort en snabb resa, säger Magnus Riemer, vd och grundare.

En förklaring tror han är det nära samarbetet med kunderna.

– Vår marknad är Göteborg med omnejd, och vi har återkommande beställare. Vi jobbar nära våra kunder. Vi har valt att ha egen arbetskraft, något som vi vet att kunderna uppskattar och värdesätter eftersom det skapar trygghet.

Strabag som i fjol var nummer 8 halkar ner till 11:e platsen, vilket innebär att de för första gången halkat ur topp10-listan sedan etableringen i april 2008 (genom köpet av Oden Anläggningsentreprenad). Strabag har tappat 22 procent av sin omsättning jämfört med 2013.

– En trend är att den utländska expansionen har avtagit och de utländska företagen har tappat på den svenska marknaden i takt med att de stora infrastrukturprojekten blivit klara. De verkar ha svårt att hålla sig kvar. Vi har ingen ny utländsk aktör på listan.

Tio i topp:

  1. Peab

  2. Skanska

  3. NCC

  4. JM

  5. Svevia

  6. Veidekke Sverige

  7. Infranord

  8. Strukton Rail

  9. Lemminkäinen

  10. Erlandsson Bygg

Källa: Sveriges Byggindustrier

Läs hela listan här: