Nyheter

Här är det tuffast för unga att köpa bostad

ungdomar och mäklare i tom lägenhet
Den undersökning Riksbyggen låtit göra genom Evidens visar att det är allvarlig ungdomsbostadsbrist i 61 av Sveriges kommuner, det vill säga mer än var femte kommun. Foto: Getty Images

I 61 kommuner har hälften eller fler av ensamboende 20-30 åringar inte möjlighet att köpa en etta, enligt en ny rapport från Riksbyggen. Problemet finns över hela Sverige – med en starkare koncentration runt Stockholm och Göteborg.

2019, då det var allvarlig ungdomsbostadsbrist i 67 kommuner. Men även om antalet kommuner med allvarlig ungdomsbostadsbrist har minskat något är problemet fortfarande påtagligt och i de flesta av kommunerna har situationen blivit sämre, enligt Riksbyggen.

Allra störst är problemet för unga i Lund, Göteborg, Stockholm och Umeå, där över 90 procent av ensamboende unga vuxna utestängs från möjligheten att köpa en bostad. De tre kommunerna med sämst boendesituation för de unga är de samma som vid förra mätningen.

De största försämringarna i procentenheter, det vill säga andel 20 – 30 åringar som inte har möjlighet att köpen etta i kommunen, finns i Åre, Lerum och Vaxholm. Det finns dock ett fåtal undantag, kommuner där möjligheterna för unga har förbättrats, till exempel Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Södertälje och Upplands-Väsby. Det rör sig dock inte om några större skillnader, utan enstaka procentenheter. Störst positiv skillnad är det i Södertälje (6 procentenheter).

Fem kommuner är nya på listan, det vill säga de hade inte allvarlig ungdomsbostadsbrist vid Riksbyggens
föregående mätning, men har det nu. Det är Båstad, Helsingborg, Skellefteå, Strängnäs och Ystad.

Riksbyggen vill se startlån

– Kontantinsatsen är det största hindret när en ung vuxen ska köpa en bostad. I dag finns inga särskilda lånemöjligheter för unga, trots att många aktörer under lång tid har efterfrågat det, säger Johanna Bjurskog, bostadspolitisk expert på Riksbyggen.

Riksbyggen tog för flera år sedan fram ett förslag om ett startlån, kallat Ungbolån, för att fler unga vuxna ska kunna äga sitt boende. Riksbyggens förslag innebär bland annat att unga vuxna i åldern 18-35 år ska kunna låna maximalt tio procent av bostadens marknadsvärde med ett tak på 300 000 kr per person.

– Från politiskt håll finns flera som vill se ett startlån, vilket är glädjande. Under 2022 har ett statligt utredningsförslag om startlån för förstagångsköpare presenterats och remitterats. Det ligger nu på regeringens bord och bör i någon form realiseras omgående, säger Johanna Bjurskog.

Kommunerna med högst ungdomsbostadsbrist
1 Lund 95 %
2 Göteborg 93 %
3 Stockholm 92 %
4 Umeå 91 %
5 Kungsbacka 89 %
6 Uppsala 88 %
7 Solna 88 %
8 Danderyd 87 %
9 Lidingö 87 %
10 Åre 87 %
11 Sundbyberg 86 %
12 Nacka 86 %
13 Linköping 85 %
14 Tyresö 85 %
15 Vaxholm 85 %
16 Mölndal 84 %
17 Halmstad 84 %
18 Alingsås 84 %
19 Täby 83 %
20 Värmdö 82 %
21 Gotland 81 %
22 Jönköping 81 %
23 Varberg 78 %
24 Kungälv 78 %
25 Lomma 76
Procentsiffran avser andel 20 – 30 åringar som inte har möjlighet att köpa en etta i kommunen.
Källa: Riksbyggen, ”Allvarlig ungdomsbostadsbrist i 61 kommuner”