Nyheter

Här är framtidens studentlya i prefab

Skanska, Peab och fem andra byggbolag hade inte chans. Uppdraget att bygga framtidens studentlägenheter i Göteborg gick till Lindbäcks i Piteå.

Framtida studentlägenheter i Göteborg kommer att byggas på fabrik i Piteå. Det är resultatet av koncept- och entreprenadtävlingen ”Framtidens Studentboende” som arrangerats av Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och Studentbostadsföreningen.

Totalt åtta nya byggkoncept ställde upp, bland från Peab och Skanska.

Inget av bidragen kunde dock konkurrera med bidraget från Lindbäcks Bygg och White arkitekter. Det enda konceptet som höll sig inom de ekonomiska ramarna och som ”har ett drag av de befintliga äldre byggnaderna i en modern tolkning”, som det står i juryns motivering.

– För oss det ett erkännande, ett kvitto på att våra industriella byggmetoder står sig i den hårdaste konkurrensen, säger Stefan Lindbäck, vd på familjeföretaget med 150 anställda i Piteå.

Att bygga med prefabricerade moduler anses av många ge trista och enahanda byggnader, där utrymmet för vågade designlösningar är snöpt.

– Med den här segern har vi visat att det är tvärtom. Tack vare våra industriella metoder vi kan bygga avancerat och attraktivt utan att det blir för dyrt.

Företaget i Piteå kan vara det svenska byggbolag som kommit längst med produktionsmetoder som inspirerats av Toyotas ”Lean Production” — både i processerna i fabriken och ute på byggarbetsplatserna.

Studentbostäderna som nu ska byggas i Göteborg kommer att uppföras på Lindholmen, i ett område med många äldre byggnader som har kulturhistoriskt värde. Där ska Lindbäcks bygga 750 studentbostäder, troligen 2013 när bygglov och alla detaljplaner borde vara klara.

Lindbäcks, som har sin huvudmarknad i runt Stockholm och i Norrland, har tidigare inte byggt i Göteborg. Men nästa år börjar man bygga bostäder i Kungsbacka strax söder om Göteborg.