Här är JM:s nya sätt att bygga

Här är JM:s nya  sätt att bygga
Projekteringen började likriktas i slutet av 2003.Nu tar JM nästa stora steg med ”Strukturerad produktion”. <br/>- Det är vårt största förändringsprojekt någonsin, säger koncernchefen Johan Skoglund.

En del byggare satsar på bostadsproduktion i fabrik. – Vi valde i stället att definiera produkten för att skapa rationell storskalighet, säger Zdravko Markovski, affärsenhetschef för JM Bostad Stockholm. JM tog 2003 en tydligare roll gentemot arkitekterna och sa att JM vet bäst vad kunderna vill ha. De tog fram enhetliga projekteringsanvisningar, satte standard för exempelvis våningshöjd och minskade antalet produkter. Men de slog aldrig på stora trumman. En processförbättring är svår att beskriva. JM-modellen handlar om lean-tänkande, att ta bort tidsslöserier och jobba med ständiga förbättringar. Nu är det ”Strukturerad produktion” som gäller. – Det är stort eftersom det påverkar så många. 70-80 procent av vår personal är inblandad, säger Zdravko Markovski. Utfackningsväggar, innerdörrar, gipsning – alla arbetsmoment ska utföras på exakt samma sätt varje gång. Med samma verktyg och maskiner, samma skruvar, bultar och liknande. Byggnadsarbetarna är med och tar fram de detaljerade montageanvisningarna som de sedan ska följa. Johan Skoglund och Zdravko Markovski på huvudkontoret är lyriska och talar om genomgripande förbättringar, som ska fortsätta. – Det handlar om att effektivisera och bygga med färre fel. Det ger en stabilitet på kostnadssidan och samtidigt en bättre arbetsmiljö. Vi kommer att vara en bra bit på väg med strukturerad projektutveckling om fem till sju år, säger Johan Skoglund. Men när tidningen Byggnadsarbetaren besökte ett bygge i Lund var inte snickarna lika lyriska. De talar om en yrkesskicklighet som inte kommer att behövas. – Jag tycker om att tänka igenom hur saker och ting ska utföras. När man vet att ett moment är på gång så börjar jag fundera. Hur har vi gjort tidigare, hur ska vi göra nu och vad går att förbättra? Den tillfredställelsen försvinner när allt blir styrt och det känns inte bra, säger Rolf Nilsson, snickare från Ystad till Byggnadsarbetaren.

Relaterade artiklar

Nu är Karlatornet högst i Norden
De bygger Axevalla Hästcentrum
HD prövar inte frågan – tvisten om Gondolens skadestånd är avgjord
Överklagar miljardkontrakt i tunnelbanans utbyggnad