Nyheter

Här är nya arbetsmiljöreglerna

Arbetsmiljöreglerna på byggarbetsplatser förändras. Här är de viktigaste nyheterna, som beslutats av riksdagen.

I propositionen presenteras de viktigaste förslagen så här:

• Byggherren ska beakta arbetsmiljösynpunkter under varje skede av planeringen och projekteringen och utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare dels för planering och projektering, dels för utförande av arbetet.

• Byggarbetsmiljösamordnarnas uppgifter anges i lagen, och av lagen framgår också att både samordnarna och byggherren har ett ansvar för att uppgifterna blir utförda.

• Byggherrens arbetsmiljöansvar kan dock gå över till en självständig uppdragstagare, i princip en total- eller generalentreprenör. Men bara om denne verkligen tar över uppgifter som motsvarar ansvaret och att det avtalas skriftligen.

• Arbetsmiljöverket kan, om det finns särskilda skäl, flytta ansvaret mellan uppdragstagaren och byggherren i båda riktningarna.

Lagändringarna utgår från ett EG:s byggplatsdirektiv. Regeringen la fram en proposition som riksdagen klubbade igenom på onsdagen. Reglerna gäller från den 1 januari 2009.