Nyheter

Här är nya Årsta

Förra året avgjordes arkitekttävlingen om hur framtida Årstafältet i Stockholm ska se ut. Nu har ett bearbetat förslag presenterats.

Sammanlagt ska nya Årstafältet ha plats för 10 000 boende och cirka 2 600 arbetsplatser. Stadsdelen ska, enligt staden och arkitektbyrån Archi5, präglas av variation med byggnader på två till fjorton våningar samt en stor park med en sjö i mitten.

Det bearbetade förslaget går nu ut på samråd. Byggstart kan tidigast äga rum om tre år.

Nya Årstafältet

Bebyggd yta: cirka 30 hektar

Park: cirka 30 hektar

Park inklusive Kvarnbacksskogen: cirka 50 hektar

Antal bostäder: 3800-4000

Verksamheter, kontor och service: 130000 kvadratmeter

Antal invånare: 9000-10000

Antal arbetsplatser: cirka 2600

Utbyggnadsperiod: 15-20 år

Byggnadshöjd: 2-14 våningar

Upplåtelseformer och boendeformar: hyresrätt, bostadsrätt, stadsradhus, kollektivhus, studentbostäder