Nyheter

Här är nya Slussen-förslaget

Färre skymmande byggnader, fler cykelbanor, och en ny park. Det var några av nyheterna när det bearbetade förslaget för nya Slussen i Stockholm presenterades under måndagen.

— Vi är här för att tillsammans presentera ett nytt Slussen. Det har varit det största samrådet i stadens historia men nu ska vi ro detta projekt i mål, sade finansborgarrådet Sten Nordin (M) under en presskonferens.

Tillsammans med Stadshusalliansens övriga gruppledare, borgarråden Lotta Edholm (FP), Per Ankersjö (C) och biträdande borgarrådet Ewa Samuelsson (KD), visade han upp en ny modell för kommande Slussen.

Den nya förslaget är en bearbetning av det förslag som presenterades under ett plansamråd våren 2010.

— Det är många saker som har förändrats. Bland annat har vi lagt till en park i östra delen. Det blir det närmaste grönområdet för mer än 10 000 människor, säger Martin Schröder, ansvarig planarkitekt på stadsbyggnadskontoret i Stockholm, säger han.

— För det andra tillför vi två glasbyggnader på Slussentorget. Byggnaderna ska ge transparens och kanske innehålla caféer och kulturverksamheter. För det tredje flyttar vi på dagens bussterminal från Slussen till berget bakom, säger Martin Schröder.

När förslaget ställdes ut första gången för ett år sedan blev kritiken massiv. Över 1 200 synpunkter kom in till staden under plansamrådet.

— De allra flesta tyckte att byggnaderna som då var inkluderade skymde utsikten. Det har vi lyssnat på och det nuvarande förslaget är betydligt öppnare med färre skymmande byggnader. Det här är verkligen Stockholmarnas förslag, säger Martin Schröder.

Tycker ni att det har blivit ett bättre förslag eller ser ni det som eftergifter för alla protester?

— Jag har jobbat med stadsbyggnadsfrågor i 15 år och har aldrig varit med om en sådan omfattande, och föränderlig process. Det låter kanske lite som en klyscha men just detta har varit fantastiskt. Reaktionerna har utvecklat nya Slussen i en positiv riktning.

Centralt i det nya förslaget är den breda trafikbro som ska sträcka sig mellan Gamla stan och Slussen.

— Bredden har inte ändrats jämfört med det förra förslaget. Det blir sex körbanor för bilar och ytterligare två körbanor för kollektivtrafiken, säger Martin Schröder.

Ni poängterar att det nya förslaget har mer fokus på gång- och cykeltrafikanter. Hur då?

— På den stora trafikbron finns det två filer för gång- och cykeltrafikanter. Sedan finns det ytterligare gång- och cykelbroar på vardera sidan om Slussen. Och sedan har vi en breddad gångbro som kommer att löpa längs med tunnelbanan, säger Martin Schröder.

Budgeten för det nya förslaget ligger på åtta miljarder kronor. Stadsbyggnadsnämnden beräknas kunna fatta ett beslut om det nya förslaget efter sommaren. Kommunfullmäktige kan sedan fatta ett slutgiltigt beslut innan julen 2011.