Här är SABOs Kombohus Plus!

Här är SABOs Kombohus Plus!
Bostadsminister Stefan Attefall offentliggjorde idag vilka tre byggföretag som erbjuds ramavtal om att leverera det nyckelfärdiga punkthuset SABOs Kombohus Plus.
Bostadsminister Stefan Attefall offentliggjorde idag vilka tre byggföretag som erbjuds ramavtal om att leverera det nyckelfärdiga punkthuset SABOs Kombohus Plus. Lindbäcks byggnads AB, NCC AB och Skanska AB har alla lyckats kombinera flexibla bostadslösningar med ett effektivt byggande.

– De allmännyttiga bostadsföretagen är mycket viktiga för Sveriges bostadsförsörjning och med dessa avtal kan vi erbjuda prispressade hus med hög kvalitet, säger Kurt Eliasson, SABOs VD.

Avtalet beräknas uppgå till 5000 lägenheter och ha ett värde om 6 miljarder kronor. SABOs Kombohus Plus är SABOs konkreta bidrag till att pressa priserna på svensk byggmarknad. Upphandlingen är ett viktigt steg för att öka landets nyproduktion av hyresrätter till en kostnad som gör att bostadsföretagen får ihop sina kalkyler och kan bygga ännu fler lägenheter med hyror som människor har råd att betala. Ramavtalen avses att gälla från den 1 januari 2013 till den 31 december 2016.

– Vi har ställt höga krav på funktion och pris och jag är glad över att även de stora byggföretagen antagit utmaningen och att alla anbudsgivare gjort det på ett sådant utmärkt sätt. I gengäld kan våra medlemsföretag som professionella aktörer verksamma över hela landet erbjuda stora volymer i detta långa avtal, säger Kurt Eliasson.

Ramupphandlingen har skett i form av en tävling där byggföretag förbinder sig att leverera ett punkthus i åtta våningar med fyra-fem lägenheter per våningsplan. Lägenheterna förväntas ha balkong eller uteplats och byggnaden ska ha en låg energiåtgång. Högsta fasta pris per kvadratmeter boarea: 13 000 kronor/kvadratmeter, exklusive moms, markarbeten och övriga byggherrekostnader. 

– Med rimliga markpriser och exploateringsavtal kan våra medlemsföretag komma ned till en total produktionskostnad på 20-23 000 kronor/kvadratmeter boarea inklusive moms, säger Kurt Eliasson.

Juryns motiveringar:

Till NCCs Ytsmarta hyresrätter:
”För en klassisk, hållbar fasad av tegel, med låga framtida underhållskostnader. För funktionella, och effektiva lägenheter, med god flexibilitet och låga boendekostnader.”

Till Skanskas Svanenmärkta hem:
”För tilltalande, hållbara och väl artikulerade fasader med variation i färg och struktur. Goda möjligheter till alternativa planlösningar och lägenhetslösningar, samt bra standard på valda material i lägenheter och allmänna utrymmen.”

Till Lindbäcks byggnads ABs H+:
”För de yteffektiva och välplanerade lägenheterna, med goda materialval i både lägenheter och allmänna utrymmen. För de tekniska lösningarna och den låga energiförbrukningen.”

Juryns allmänna motivering till samtliga anbud som skickats in lyder: 
”Fyra väl genomarbetade och intressanta förslag presenterades inför juryns arbete och utvärdering. Presentationerna visar prov på god svensk bostadsarkitektur med förankring i funktionalismens ideal, med ljusa och effektiva bostäder som byggs med hållbara och beprövade material. Vi ser prov på flexibla lösningar för anpassning till olika tomter och olika byggherrars lokala behov. Vi ser också med stort intresse på de lösningar som presenterats för ett mer effektivt och industriellt byggande.”

Mer info om SABOs Kombohus Plus och dess vinnande leverantörer hittar du här.

Relaterade artiklar

Vinnarna som får leverera de nya Kombohusen
Byggpriserna har ökat 48 procent på fem år
SABO:s ramupphandling för småhus klar
Teknikkoncern vinner två stora kontrakt i Indien