Nyheter

Här är SJ:s åtgärder

SJ satsar i första hand på att vintersäkra X2000-tågen, som hade de största problemen förra vintern.
  1. Avisningskapaciteten ska ökas, i samarbete med Jernhusen. SJ ska också börja med förebyggande isbildningsbehandling av fordonen.
  2. Verkstäderna ska kunna ta emot oväntade besök. I vintras byggde systemet på att ”rätt” fordon kommer till ”rätt” verkstad.
  3. Omkonstruktion och tåligare material i broms- och dörrsystemen. Nya skydd för axlar och bromsar.
  4. En ny noskon så att tågen klarar sig bättre vid en viltkrock. I vintras var det 200 älgpåkörningar, dubbelt så många som det brukar vara.
  5. Nya hjul. Framför allt har sprickor i bromsskivorna varit ett problem. Nu ska alla hjulpar vara utbytta under 2010.
  6. Nya strömavtagare med automatnerfällning. Strömavtagaren känner om det är is på kontaktledningen, och fäller ner sig självt för att undvika att riva ner ledningen.
  7. Personal på tågen ska själva få fatta beslut om catering och anslutningstransporter.

… och Jernhusens två punkter

Jernhusen, som äger järnvägens fastigheter, har två viktiga punkter i sin åtgärdsplan:

  1. Se till att väntsalar är öppna vid större trafikstörningar och att restauranger och caféer hålls öppna i möjligaste mån.
  2. Bygga ut avisningsanläggningarna. Olskroken och Hagalund byggs ut och effektiviseras. En ny depå utanför Helsingborg kan användas till avisning.