Nyheter

Här är Sveriges hetaste byggprojekt

MölnDala Fastighets AB uppför under 2019 flerbostadshus och verksamhetslokaler i Forsåkersområdet.


Forsåkerområdet (fd Papyrus) toppar listan över Sveriges hetaste byggprojekt. På andra plats kommer ESS-anläggningen i Lund, etapp 3, och på tredje plats hittar vi ombyggnaden av Mörby Centrum i Danderyd.
Det är Sverige Bygger som sammanställt en topplista över de mest bevakade byggprojekt i deras databas just nu.

I Forsåkersområdet planeras en helt ny stadsdel där bostäder, butiker, restauranger och kontor ska mötas i en kontrastrik miljö som ska sjuda av liv. Utvecklingen av Forsåker är ett av de största bygg- och stadsutvecklingsprojekten i Västsverige under de kommande tio åren.

Just nu pågår arbete med granskningshandlingen och i slutet av året kommer detaljplanen gå ut på granskning. Sju personer arbetar heltid med projektet hos initiativtagarna Mölndala Fastighets AB, och till sin hjälp har de olika konsulter samt det konsortie som består av sex byggherrar (Aspelin Ramm, Byggvesta, Peab, Trollängen, Veidekke och Wallenstam), samt medarbetare hos Mölndal Stad.

Det är Sverige Bygger som har sammanställt de hetaste projekten i Sverige just nu – d v s de byggprojekt som flest antal personer valt ut som extra intressanta på projektmarknaden*. Listan består av projekt i olika skeden; ibland redan byggstartade (men av Sverige Bygger ej slutbevakade) men även en hel del planerade och kommande projekt. 

Konsulter, entreprenörer och leverantörer använder Sverige Byggers tjänster för att få löpande information om aktuella och kommande byggprojekt. De väljer själva inom vilket verksamhetsområde de vill bevaka projektmarknaden och vilken typ av projekt som är intressanta för just dem.

Listan nedan består av de projekt som flest antal personer valt att punktbevaka: 

1) Forsåkersområdet (fd Papyrus),    Nybyggnad av flerbostadshus och verksamhetslokaler i Mölndal, Byggherre MölnDala Fastighets AB, uppskattad byggkostnad Mkr 2500, byggstart 201906  

2)   ESS-anläggning etapp 3, Nybyggnad av forskningsanläggning i Odarslöv, Lund, etapp 2 European Spallation Source ERIC,  2500 Mkr, 201509

3)   Mörby Centrum/Nya Danderyds centrum,   Om- och tillbyggnad av köpcentrum, kontor och bostäder i Mörby,   Skandia Fastigheter AB,   3000 Mkr,    201802

4)   Danderyd sjh, by 52 mfl,    Nybyggnad av akut- & behandlingsbyggnad vid Danderyds sjukhus,   Locum AB, 1200 Mkr,   201412 

5)   Slussen; Land Ombyggnad av Slussen i Stockholm, Stockholms stad exploateringskontoret, 8000 Mkr,   201606 

6)  Inspi Health Campus Nyb av hotell,forskn/utbildning,förebyggande hälsa m.m i Malmö, Byggherre  INSPi AB , 500  Mkr,  201806

7 ) Clarion Hotel SeaU,  Perrongen Nybyggnad av kongressanläggning/hotell i Helsingborg,   Midroc Property Development AB,   600 Mkr,   201708 

8)   Uppsala Arena/Uppsala Event Center Nybyggnad av multiarena vid Gränby centrum Uppsala, Byggherre  Fastighetsprojekt FAS 2 AB,   750,   201812

9)   Karlatornet Nybyggnad av flerbostadshus, hotell och handel i Göteborg, etapp 1 A, Byggherre SernekeGroup AB, 3500,   201804

10)   Helsingborgs lasarett, Byggnad 23 Nybyggnad av sjukhus i Helsingborg, Region Skåne,   1000 Mkr,    201512

Källa: Sverige Bygger