Nyheter

Här är Sveriges vackraste stad

Invånarna har sagt sitt - Helsingborg är Sveriges vackraste stad. Foto: Getty Images

Stockholm i mitt hjärta och allt det där, men huvudstaden får faktiskt se sig slagen när invånarna i Sveriges största städer sagt sitt: Helsingborg är Sveriges vackraste stad.
Fulast, enligt invånarna själva, är Västerås och Linköping.


I rapporten Samhällsbarometern 2020, som tagits fram av konsultföretaget PE Teknik & Arkitektur, har Sveriges invånare fått sätta betyg på hur vacker de tycker att sin stad är.

Resultatet visar att Sundets pärla, Helsingborg, är Sveriges vackraste stad. Hela 85 procent av stadens invånare anser att de bor i en vacker stad.Enligt 67 procent av invånarna har staden en bra blandning av olika boendeformer såsom hyresrätter, bostadsrätter och villor. 73 procent uppger också att staden har gott om parker och grönområden som är tillgängliga för alla. 

Dock finns det utrymme för förbättring inom stadsplanering. Endast 38 procent av Helsingborgs invånare känner sig trygga i staden och knappt varannan anser att stadskärnan är levande och inkluderande.

På andra plats över Sveriges vackraste städer, och hack i häl på Helsingborg, kommer Stockholm och Lund, där 84 procent av invånarna tycker att deras stad är vacker.

Däremot är man inte lika överens överallt. I Västerås tycker bara drygt en tredjedel att staden är vacker, vilket gör Västerås till den stad där invånarna är minst nöjda med sin stads estetik. Även Umeå och Linköping har svårt att övertyga sina invånare att de bor i en vacker stad. Endast 48 respektive 45 procent uppger att deras stad är vacker.Trots att Umeå inte upplevs vara en vacker stad är den väldigt uppskattad av sina invånare. Så pass uppskattad att 79 procent av invånarna skulle rekommendera andra att bo i staden. En siffra som bara Lund slår. 

Lund är nämligen Sveriges mest rekommenderade stad. Hela 85 procent skulle rekommendera andra att flytta till staden. Örebroarna trivs också väldigt bra och staden är den tredje mest rekommenderade.

Överlag verkar invånarna i Sveriges tolv största städer trivas där de bor. Drygt två av tre skulle rekommendera andra att bo i deras stad. Och i samtliga tolv städer skulle majoriteten uppmuntra andra till att bo i staden. Västerås är den stad där minst andel invånare skulle rekommendera andra att bo i staden, det uppger nämligen bara 52 procent.

Samhällsbarometern 2020 är framtagen av konsultföretaget PE Teknik & Arkitektur. Undersökningen har gjorts fem år i rad och i årets upplaga har drygt 4 600 svenskar svarat på 20 påståenden som beskriver en välplanerad och hållbar stad inom områdena hållbarhet, stadsplanering och stadsutveckling. Undersökningen har gjorts i samarbete med Kantar Sifo genom deras webbpanel.

Sveriges vackraste städer:

Andel som instämmer i påståendet ”Min stad är vacker” .

1. Helsingborg: 85 %
2. Stockholm: 84 %
3. Lund: 84 %
4. Jönköping: 80 %
5. Örebro: 78 %
6. Norrköping: 77 %
7. Uppsala: 65 %
8. Göteborg: 60 %
9. Malmö: 59 %
10. Umeå: 48 %
11. Linköping: 45 %
12. Västerås: 35 %
Källa: Samhällsbarometern 2020