Byggmässan Göteborg

Byggmässan: Här är Västsveriges hetaste projekt

Visionsbild över Forsåker
Forsen har varit central för bruket i Forsåker i hundratals år. Bild: Mölndala Fastighets AB

Byggmässan Göteborg rivstartar på onsdagsmorgonen med Byggfaktas frukostseminarium ”Västsveriges hetaste byggprojekt”. Hetast av alla projekt är Forsåker i Mölndal. Där ska en ny stadsdel växa fram med 3 000 bostäder och 4 000 kontorsplatser – samtidigt som den anrika historien bevaras.

Utvecklingen av det gamla industriområdet Forsåker, med en anrik brukshistorik, var igång redan 2009 då Mölndals stad köpte fastigheten. 2013 bildades det konsortium av byggherrar som ska vara med och utveckla Forsåker. Dessa är Mölndala Fastighets AB, Wallenstam, Nordr Bostad AB, Aspelin & Ramm Fastigheter, Byggvesta, Peab Bostad och Trollängen Bostad. 

Totalt ska 3 000 bostäder byggas och 4 000 nya arbetsplatser tillskapas på det 27 hektar stora området. (inklusive förvärvet av Forsåker 1:139)

Utvecklingen av Forsåker har under flera år väckt stort intresse i branschen och det toppar återigen Byggfaktas lista över de mest bevakade byggprojekten i databasen.

– Det här är ett gigantiskt stadsutvecklingsprojekt. Det är verkligen ett once in a lifetimeprojekt och vi har blivit uppvaktade av olika aktörer, säger Bjarne Fjellanger, som varit vd för Mölndala Fastighets AB sedan 2016.

Detaljplan inom kort

Han hoppas att projektet snart kan byggstarta då detaljplanen väntas antas under våren.

– Nu i vår är den första detaljplanen klar för antagande. Vi hoppas planen vinner laga kraft under 2023 så att projektet kan starta. Första året är det mycket fokus på byggnation av ny infrastruktur med vägar, vatten och avlopp, el och fjärrvärme så att kvarteren sedan kan byggas ut.

Lika viktigt som att utveckla nya bostäder, kontor och kulturverksamhet är det att bevara de gamla historiska byggnaderna.

– Det här är ett så kallat brown field-projekt där vi utvecklar en ny modern stadsdel på gammal industrimark.

Visionsbild över Forsåker. Bild: Mölndala Fastighets AB

Historiska byggnader får nytt liv

Vattnet och forsen genom Forsåker la grunden för verksamheten på 1600-talet. Genom att utnyttja kraften i forsen kunde man anlägga fabriker och producera papper med stor framgång under 350 år.

– Forsen, historiken och det centrala läget med närheten till Göteborg utgör de största USP:arna och karaktärsdragen som utvecklingen kretsar kring, menar Bjarne Fjellanger. Västlänken får en egen station i Mölndal och det tar åtta minuter med tåg till centrala Göteborg.

Även om inte byggnationen kommit i gång så är flera förberedande arbeten genomförda.

– Nu bygger vi till exempel om Mölndalsån och Forsebron, det är ett gigantiskt infrastrukturprojekt för att översvämningsskydda stadsdelen och centrala Mölndal. Projektet ska vara klart under 2024/2025. Vi har även skickat in en ansökan om att starta vattenkraftverket igen, vi avvaktar nu behandlingen av den ansökan i Mark och Miljödomstolen.

Vissa historiska byggnader har rivits medan andra bevaras. Elva gamla fabriksbyggnader om totalt 18 000 kvadratmeter ska rustas och fyllas med nya aktiviteter som kontor, museum, danscentrum och förhoppningsvis ett destinationshotell. Mölndala Fastighets senaste förvärv är den gamla disponentbostaden Villa Korndal från 1870-talet.  

Först ut i Forsåker

Det första bygget blir ett mobilitetshus som Mölndala fastighets AB ska uppföra. Byggstarten är planerad till 2024/25.

– I början av 2024 påbörjar vi konsultupphandlingarna, när detaljplanen vunnit laga kraft. Sedan ska vi handla upp entreprenader, totalt inom vår del av projektet ingår cirka 30 000-35 000 kvadratmeter kommersiella lokaler och 2–3 mobilitetshus med totalt över 1 500 parkeringsplatser.

På tur står sedan Byggvesta, Nordr och Peab som ska komma i gång med sina bostäder. Ambitionen är att hålla en produktionstakt för bostäderna om cirka 300 bostäder per år. Totalt räknar man med tolv års byggtid innan hela Forsåker är utbyggt och klart.

– Vårt uppdrag består i att skapa ett besöksmål och en destination i och runt den gamla industrimiljön. Jag hoppas att det här är ett område där folk kommer må bra av att vistas i. Det finns känsla och historik på platsen, säger Bjarne Fjellanger.

Om allt går enligt planen ska hela stadsdelen vara utbyggd och klar till 2035.

En satsning på 20 miljarder

  • Cirka 3 000 bostäder, vilket motsvarar ca 250 000 kvm.
  • Cirka 4 000 kontorsplatser, dagligvaruhandel, kultur och service.
  • Cirka 18 000 kvm historiska byggnader som får nytt liv 8 minuter från Göteborgs centralstation med pendel.
  • En ny del av Mölndals stadskärna som utvecklas och byggs av Mölndals stad och Mölndala Fastighets AB tillsammans med byggaktörerna Aspelin Ramm, ByggVesta, Peab, Trollängen, Nordr och Wallenstam.
  • Budget: Utvecklingen av hela stadsdelen kommer uppgå till över 20 miljarder kronor. Kostnaden för infrastrukturen uppgår till ca 1,5-2 miljarder.
  • Byggstart kan inledas ett år efter att detaljplanen vunnit laga kraft, eventuellt årsskiftet 24/25.

Här kan du läsa mera om Byggmässan Göteborg och seminariet Västsveriges hetaste byggprojekt. Passa också på att boka din entrébiljett – mässan är kostnadsfri för alla för alla i bygg och anläggningsbranschen.

Forsåker är det mest bevakade byggprojektet i Västsverige i Byggfaktas databas.