Nyheter

Här bryts asbesten

Inom EU råder totalförbud mot asbest. Men i den här fabriken i Ryssland bryts 500 000 ton asbest varje år av arbetare med bristfällig skyddsutrustning. <br></br> Frilansjournalisten Ingemar Dahlkvist besökte fabriken tillsammans med fotografe

Asbest är en stad på Uralbergens östra sida. Staden har fått sitt namn och får fortfarande sin huvudsakliga försörjning från asbestbrytningen i företaget Uralasbest.

Cirka 10 000 anställda bryter, krossar och levererar 25 procent av den asbest som används i världen varje år.

I Ryssland är det tillåtet att använda asbest i nya produkter. Man har där valt att gå på den linje som asbestindustrin hävdar när man säger att krysotilfibern, vit asbest, är mindre skadlig än andra asbestfibrer.

Man erkänner asbestens risker men hävdar att fibrernas egenskaper kan utnyttjas om de som exponeras skyddar sig tillräckligt bra. I Uralasbests egna anläggningar innebär det till exempel vanlig, enkel pappersmask i packningen där fibrerna ligger i drivor på maskinerna.

Totalförbud mot asbest, som i EU, är enligt Uralasbest ett handelshinder.

Antalet sjukdomar som orsakas av asbest är högre i Asbest än i Ryssland i övrigt. Enligt företaget beror det på exponeringar som inträffat före det att bolagets skyddsregler skärptes.