Byggprojekt

Här bygger Northvolt Europas största batterifabrik

Northvolt
Northvolts nya fabrik växer fram. Foto. Ulrika Vallgårda

Northvolts nya fabriksbyggnader i Skellefteå kommer att täcka en yta på 500 000 kvadratmeter när allt är klart. År 2026 ska den fullskaliga produktionen vara i gång.
Byggvärlden fick en visning på området.

Europas största batterifabrik ligger i Skellefteå och projektet har väckt mycket uppmärksamhet. Storleken på fabriksbyggnaderna är en utmaning i sig, berättar Sanna Bäckström, kommunikatör hos Northvolt, som visar runt på området.

– Skalan är både en unik och utmanande aspekt. Att ha ett område där produktion, byggarbete och driftsättning sker parallellt och ska koordineras ökar komplexiteten, säger hon

Northvolt grundades 2016 med målet att tillverka miljövänliga batterier för främst elbilar, men även för till exempel handverktyg och industriella behov samt för lagring av solenergi och vindkraft.

Markberedningen för fas 1 som består av fem huskroppar påbörjades sommaren 2018. Ungefär 600 tusen kubikmeter berg och 1,5 miljoner kubikmeter morän och markvegetation transporterades bort från området. Bygget kom igång ett år senare.

Sanna Bäckström, kommunikatör hos Northvolt. Foto: Ulrika Vallgårda

Största byggnaden

Den första bygganden som uppfördes är också den största – 38 meter hög, 120 meter bred och 250 meter lång. Här blandar man metallerna som batterierna ska bestå av.

I de två nästa byggnaderna som uppfördes sätts batterierna ihop till celler. I den fjärde laddas batterierna upp och i den femte byggnaden inryms ett lager. Alla är klara utvändigt, men invändigt återstår en del arbete.

Samtidigt håller man på med markberedningen inför fas 2. Där ska bland annat en återvinningsanläggning byggas. Återvunna metaller är en viktig beståndsdel i batterierna för att minska klimatavtrycken.

– Under året kommer vi se fler och fler stålstommar komma upp på det område som idag bara är kal mark.

Trots logistiska problem till följd av coronapandemin har tidsplanen hållits någorlunda. År 2026 ska den fullskaliga produktionen vara igång.

Det är några kilometers promenad att ta sig igenom hela området. Överallt pågår det en febril aktivitet. Ett oräkneligt antal cramobodar står uppställda. Det är byggställningar längs väggarna, kranar, containrar och byggmaterial som är på väg att packas upp. Firmabilar från många olika företag passerar. Varje dag arbetar 3000 personer på området, inklusive Northvolts 900 egna anställda.

Northvolt i blåsväder

Det senaste året har Northvolt varit i blåsväder då det framkommit att det har förekommit fusk bland underleverantörer. Därför har man kommit överens med Byggnadsfacket om att begränsa sig till två led av underleverantörer.

– Det finns en stark ambition att göra om och göra rätt, säger Sanna Bäckström.

Inomhus skymtar man genom glasfönster de kliniskt rena lokalerna där personal i vita skyddskläder arbetar. Den första battericellen såg dagens ljus 28 december ifjol.

– Vi beräknar att dra igång med de kommersiella leveranserna inom ett halvår.

Byggnadsarbetare inne i fabriken färdigställer de sista installationerna. För att tillverka battericeller behöver man arbeta i extremt kontrollerade miljöer, så kallade torr- och renrum.

– Detta ställer stora krav på bland annat ventilation och uppvärmning, så installationsarbeten utgör en väsentlig del av arbetet på området.

Den nya batterifabriken är ett storskaligt projekt.

Varierande byggmetoder

Byggmetoden varierar. Det byggs både på plats och fraktas hit färdiga konstruktioner.

– För majoriteten av alla konstruktionsarbeten använder vi väggpaneler monterade på en stålram.

De huvudsakliga byggmaterialen är stål, betong och isolerade sandwichpaneler i aluminium för både exteriör och torr- och renrum.

– Vi håller koll på marknaden för grönt och återvunnet stål så vi kan köpa in när det finns tillräckliga kvantiteter. Vi tittar även på hur vi kan använda alternativa material när byggreglerna tillåter, som exempelvis trä från närområdet.

Northvolt bygger också fabriker i Göteborg och Borlänge, har ett utvecklingslaboratorium i Västerås, en fabrik i Polen som är under utbyggnad och ska även etablera en fabrik i Tyskland.

Kort om bygget:

  • Byggherre: Northvolt är själv byggherre för fabriken Northvolt Ett som ligger i Skellefteå och som ska vara helt klar 2025.
  • Nästan färdigställt i dagsläget är: De fem huskroppar som ingår i fas 1. Det enda som återstår är en del invändigt arbete.
  • Det som återstår att bygga är: Återvinningsanläggningen Revolt samt resterande del av fabriken, det vill säga de sju huskropparna som ingår i fas 2. Det är i stort sett likadana husblock som tidigare som ska möjliggöra en ökad produktionskapacitet.

Text och foto: Ulrika Vallgårda