Nyheter

Här byggs 800 nya bostäder

De 800 bostäderna placeras längs med Hälsovägen i Flemingsberg. Bild: Provins

Nu är det klart att 800 nya bostäder byggs i Flemingsberg med start i slutet av 2018 eller början av 2019.
Mark- och miljödomstolen avslog ett överklagande och därmed vann detaljplanen laga kraft. 

– Det här är ett viktigt tillskott på bostadmarknaden i kommunen och ett led i vår satsning på att utveckla Flemingsberg som en regional stadskärna. Bostäderna längs Hälsovägen kommer att bli en bra blandning av bostadsrätter, radhus och hyresrätter samt lägenheter riktade till olika målgrupper som forskare och seniorer, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge kommun, i ett pressmeddelande. 

De 800 bostäderna placeras längs med Hälsovägen i Flemingsberg. Utöver bostäder byggs två förskolor och andra lokaler i bottenvåningarna på bostadshusen. Det blir nya torg och gångstråk i området och därutöver ska den närliggande Flemingsbergsparken rustas upp.

Nästa steg är att göra en förundersökning av de arkeologiska fynd som finns inom området. Därefter påbörjas gatuarbeten, ledningsarbeten och parkanläggning.

Genomförandeavtal har slutits med Riksbyggen, Brabo och Huge bostäder. Dessutom finns ett markanvisningsavtal med Concent.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 12 juni 2017 och detaljplanen överklagades strax därefter. Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet, vilket innebär att detaljplanen vann laga kraft i början av oktober.