Nyheter

Här byggs framtidens Linköping

Här byggs det nya området Ebbe park i Linköping.

Ett stenkast från centrala Linköping växer området Ebbe park fram. Satsningen beskrivs som det mest innovativa som fastighetsbolaget Stångåstadens bygger just nu.
– Hela området är ett framtidsprojekt för Linköping, säger Michael Stenberg, fastighetschef på Stångåstaden.

Projekteringen av Ebbe park ha pågått under flera år och ledorden för den nya stadsdelen har är: dare, share och care. Bakom satsningen står Stångåstaden tillsammans med det kommunägda fastighetsbolaget Sankt-Kors.

– Här vill vi våga vara lite modiga. Vår ambition är att det ska bli en testbädd för ny teknik. Det kan handla om allt från nya lösningar för ventilationen till appar som hjälper de boende att på olika sätt, exempelvis att kunna dela resurser med varandra, säger Michael Stenberg.

Den nya stadsdelen har fått sitt namn från Ebbe Wahlbeck. Han var son till grundaren av Wahlbecks fabriker som huserade i området tidigare. Ebbe var vd för bolaget under mitten av 1900-talet och utvecklade tanken om att samutnyttja resurser mellan företag och privatpersoner. I det nya området har man låtit sig inspireras av samma tankar och ambitionen är att man ska dela på resurserna. Här planerar man bland annat gemensam hunddusch, cykeltvätt, mekarhörna för cyklar och större leveransboxar för paket.

– Vi vill vara med och skapa framtidens boende. Vi tillför bland annat lösningar som ska underlätta för hållbara transporter. Vi jobbar också mycket med att bli en del av ett hållbart system och tittar på nya lösningar för solceller och lagring av energi.

I hela området ska det bli 750 nya bostäder som uppförs av Stångåstaden. Det kommer också utvecklas 75 000 kvadratmeter kommersiella lokaler i områden. Den delen i projektet drivs av fastighetsbolaget Sankta Kors som också ägs av kommunen. Målet är att skapa en dynamisk stadsdel som är hållbar ur både ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv.

– Genom att blanda funktionen för bostäder och lokaler skapar vi nya möjligheter för alla som vill både bo och verka i området. Ett exempel på en lösning som vi kommer testa är en så kallad bokal där bostad och lokal integreras. Det är inga nya begrepp men nytt för oss.

Ebbepark är uppdelat i fyra olika kvarter där kvarteret Lugnet är under byggnation. I Lugnet bygger Stångåstaden 350 lägenheter både bostadsrätter och hyresrätter. Tidigare har Stångåstaden enbart sysslat med hyresrätter. Men genom att blanda beståndet i Ebbepark är förhoppningen att det ska bli en dynamisk och hållbar stadsdel.

– Tanken är att det ska finnas olika alternativ av boende i området. Vi har inte gjort bostadsrätter tidigare. Men i området ska det finnas blandade upplåtelseformer och då valde vi att göra det själva. Vårt erbjudande är att det är samma produkt men beroende på var man befinner sig i livet kan kunden välja att hyra eller köpa.

Just nu pågår arbetet för fullt med att uppföra bostäderna i kvarteret Lugnet. I den stora byggropen börjar de första huskropparna komma på plats. I augusti 2021 ska de första lägenheterna vara färdiga och inflyttning sker senare samma höst.

– Det byggs en hel del i Linköping men behovet av bostäder är stort. Med Ebbe park vill vi bidra till den fortsatta utvecklingen av staden. Men det blir inte bara bostäder. Det kommer bli mycket kontor, restauranger och även en stor idrottshall. Det fanns en hel del innan. En del blir kvar men mycket byggs nytt eller byggs till, säger Michael Stenberg.

Fortfarande kan man se spår efter en del av de tidigare industrilokalerna och den nya idrottshallen får ett sågtandat tak för att påminna om områdets historia.

Fakta Ebbepark:

  • Ebbepark kommer att bestå av drygt 750 bostäder och 75 000 kvm verksamhetslokaler.
  • Området kommer att vara indelat i 4 kvarter: Lugnet, Verkstan, Dynamiken och Labbet.
  • Ebbepark har fått sitt namn från Ebbe Wahlbeck, vd och styrelseordförande för Wahlbecks fabriker som bedrev verksamhet på platsen under mitten av 1900-talet. Under Ebbes tid som vd utvecklades tanken om att samutnyttja resurser mellan privatpersoner och företag.
  • De första hyresgästerna kommer att flytta in i Ebbepark 2021.

 
Fakta kvarteret Lugnet:

  • Stångåstaden bygger totalt ca 350 bostäder i kvarteret Lugnet, både hyresrätter och bostadsrätter.
  • De olika kvarteren kommer att färdigställas etappvis med olika färdigställandetider och inflyttningstider. Inflyttning sker under 2021-2022.
  • Stångåstaden kommer även att bygga två lokaler inom restaurang och service/handel.
  • Byggentreprenör i kvarteret Lugnet: ED Bygg