Nyheter

Här byggs framtidens skola

Oxelöskolan i Oxelösund är en stor investering för kommunen. Foto: Sagvan Abdulsatar/NCC

Det behöver byggas 1400 nya förskolor och skolor runt om i vårt land de närmaste tio åren. På NCC ser man skolprojekten som en viktig del i företagets strategi men också för samhället i stort. – Att bygga bra skolor är nyckeln till framtiden, säger Marcus Sandlund, affärschef NCC Building.
NCC är den byggentreprenör som ligger i topp när det gäller projektvärde i vår sammanställning över byggen av skolor och förskolor med totalt 8692 miljoner kronor. Bakom den siffran ligger en medveten strategi att sikta in sig på större projekt.

– Vi försöker fokusera på projekt som sker i samverkan med beställaren. Det är där vi kan använda storleken och resurserna inom koncernen på bästa sätt. Vi vill inte bygga den billigaste utan den bästa skolan med högsta möjliga kvalité efter beställarens ramar, enligt Marcus Sandlund.

Han ser ingen vikande trend i antalet projekt. Även om vår sammanställning visar en nedgång i Stockholmsområdet.

– Det går lite i vågor. Vi ser snarare att byggtakten måste öka för att möta behoven som finns i samhället. Det behöver byggas nya skolor i hela landet. Inte bara i Stockholm. Givetvis avgörs det av ekonomin ute i kommunerna och just nu kanske en del upplever lite tuffare tider men än så länge är det inget vi har märkt av, fortsätter han.

Att bygga en skola har speciella förutsättningar. De är något som väcker engagemang och känslor. Alla har någon form av relation till skolan och det finns många synpunkter att ta hänsyn till. Det är också därför som NCC väljer att jobba i samverkansprojekt. Det handlar inte bara om att involvera beställaren i processen utan också pedagoger och elever som ska nyttja lokalerna.

– Ett skolbygge är något av en identitet för en ort. Den betyder så mycket för hela samhället och då är det viktigt att vara lyhörd för de lokala behoven. Ofta är det en stor investering i en kommun och syftet är att den ska fylla sin funktion lång tid framöver. Då måste man tänka ett steg längre och bygga för framtiden, säger han.

Ett skolbygge som NCC är involverade just nu är Oxelöskolan i Oxelösund. Det är det första skolprojektet i kommunen sedan 70-talet. Den nya skolan kommer att rymma cirka 600 elever från förskoleklass upp till årskurs 9. Den blir 7 400 kvadratmeter stor och kommer att byggas i tre våningsplan, två för skolverksamhet och ett för teknikutrymmen. En idrottshall samt lokaler för kommunal musikskola och särskola kommer också att inrymmas i skolan.

– Det här är ett väldigt stort och viktigt projekt för kommunen. Det är något som man är stolt över och som får stor uppmärksamhet i media. Det är både inspirerande och utmanande för oss som byggentreprenör. Vi vill givetvis alltid att kunden ska vara nöjd men nu känns det extra viktigt, säger Sagvan Abdulsatar som är produktionschef för NCC.

Bygget av Oxelöskolan började januari 2019 sedan och man har kommit långt i själva processen. Stommen i stål och betong är klar och taket och ytterväggarna är på plats. Nu pågår arbeten med innerväggar, installationer och markarbeten. Under hösten och vintern kommer den invändiga kompletteringen och färdigställande att genomföras.

Inledningsvis var uppdraget att bygga en skola för elever från förskoleklass till årskurs sex men planerna ändrades och nu finns det möjlighet att utöka till årskurs nio om så önskas. Flexibiliteten i planlösningen har varit en viktig del projektet.

– Synen på pedagogiken förändras vad gäller öppna eller stängda klassrum. I den nya skolbyggnaden kommer det finnas möjlighet att förändra planlösningen och installationerna efter de behov som uppstår, säger han.

Uppdraget är en totalentreprenad och samarbetet sker i partnering. Beställare och entreprenör bildar en gemensam organisation med samma mål och en gemensam budget. Under bygget av Oxelöskolan har NCC tillsammans Oxelösunds kommun löst uppdraget i dialog med projektets bästa i fokus.

– Vi har haft ett väldigt positivt samarbete med kommunen. Det har varit helt avgörande för projektets framåtskridande. Vi jobbar tillsammans med projektets alla utmaningar och har gemensamma mål avseende bland annat byggtid, budget och kvalité. Jag tycker vi har fått till en väldigt bra kombination, säger Sagvan Abdulsatar.

Oxelöskolan byggs enligt certifieringen Miljöbyggnad Silver med stort fokus på sunda byggmaterial, bra akustik, låg energiförbrukning och ett bra inneklimat. På husets tak placeras solceller.

Ett urval av planerade och byggstartade skolprojekt 2020.

Skola, Kostnad, Kommun, Byggentreprenör

  • Kunskapsstaden, 1000 mkr, Kiruna, HENT Sverige AB.
  • Hedda Andersson Gymnasiet, 640 mkr, Lund, Skanska Sverige AB.
  • Gylle Skola, 450 mkr, Borlänge, Skanska Sverige AB.
  • Södra Hemlingby, 400 mkr, Gävle, ByggPartner i Dalarna AB.
  • Campus Vipan, 390 mkr, Lund, Peab Sverige AB.
  • Alviksstrand, 370 mkr, Stockholm.
  • Fågelsången, 325 mkr, Salem, NCC Sverige AB.
  • Robertshöjdsskolan, 290 mkr, Göteborg, Bygg Dialog AB.