Nyheter

Här byggs Nordens högsta kontorshus

144 meter höga Citygate byggs i Gårda, i anslutning till Ullevi. Bild: Skanska

I stadsdelen Gårda i Göteborg bygger Skanska det som ska bli Nordens högsta kontorshus, Citygate.
Utmaningarna i projektet handlar om logistiken.–
– De stora logistiska utmaningarna är höjden, placeringen av tomten i sig själv med E6an, Ullevimotet och Storgöteborgsbrandstation som närmaste grannar och liten yta runt footprintet på huset, säger David Carlsson, projektchef entreprenad, Skanska Sverige AB.


Citygate byggs vid Ullevimotet, mitt emot brandstationen i Gårda. Kontorsprojektet består av två delar, där den högsta delen blir 144 meter. Totalt får Citygate en uthyrningsbar yta på 44 000 kvadratmeter.

Arbetet inleddes för ungefär ett år sedan med pålning i den cirka 60 meter djupa Göteborgsleran.
– Vi har pålat cirka 550 pålar, eller 28 kilometer pålar, och 7 mil spont, säger David Carlsson.

Nu har gjutningen påbörjats i de delar där kärnfundamentet ska resa sig. Betongkärnan har en väggtjocklek på 650 millimeter längst ned, för att sedan minskas i två steg.
På andra delar av byggarbetsplatsen schaktas det och man förbereder också för den första byggkranen som ska vara på plats runt påsk.

Att uppföra en så hög byggnad medför flera utmaningar.
– Vi har stort fokus på hur väder och vind kommer att påverka bygget när arbetet kommer högre upp. Vi har lagt in schablonmässiga stopp på totalt åtta veckor när arbetet står stilla på grund av att det blåser för mycket, säger David Carlsson.

Han berättar att de tittar på rapporter från SMHI över hur mycket det blåst i Göteborg under de senaste åren och att de dessutom för egen statistik.
– Jag har fått ett helt annat intresse för vädret.

På plan 10 får Citygate en outrigger med cirka 180 ton stål, för att förhindra för mycket rörelse i de högre våningarna.
– Men det kommer att röra sig cirka 12 centimeter i toppen, men det kommer att gå så långsamt att det inte märks, säger David Carlsson.

Att jobba på hög höjd och i utsatta förhållanden innebär exempelvis lösningar som att se till att alla verktyg och allt material är förankrat på ett säkert sätt. Fästöglor kommer att gjutas in i stommen så att containrar och annat kan spännas fast.

Leveranser till bygget och transporter till rätt våningsplan sker på kvällar och nätter, så att det står på plats när yrkesarbetarna kommer till jobbet på morgonen. En lösning för att förhindra fulla hissar och att personal får stå och vänta på att åka upp.
På samma sätt fraktas avfallet bort under nattetid.
– På nätterna flyttas material och på dagarna personalen. Det kräver lite mer planering, men är ett måste för att en smidig lösning, säger David Carlsson.

Citygate har ett nära samarbete med Skanska UK, som byggde The Scalpel, en 190 meter hög kontorsbyggnad i London.
– Det är ett projekt som går att jämföra med Citygate. Vi träffas ungefär en gång i kvartalet och utbyter erfarenheter och lär av varandra.
På samma sätt samarbetar de också med Skanska-teamet som bygger 27 våningar höga Sthlm New i Hammarby Sjöstad.

Citygate byggs på hela tomtens footprint, vilket gör att det finns mycket begränsat utrymme för lastbilar och andra fordon att parkera. Närheten till brandstationen gör också att transporter in till området måste ske utan att riskera att komma i vägen för utryckningsfordon.

Skanska har löst det genom att själva styra över alla leveranser.
– Allt körs till en hub i Bäckebol, där det lastas om till våra egna lastbilar. Lastbilarna får en slot-tid när de ska vara på bygget och när de närmar sig stämmer de av så att inga utryckningar är på gång. Skulle det vara utryckning finns det ”viloplatser” cirka fem minuter härifrån där de kan vänta.

Under hösten 2021 kommer arbetet att vara som intensivast med mellan 250 och 300 yrkesarbetare på plats och runt 35 tjänstemän. Då pågår slutskedet av det utvändiga arbetet samtidigt som det invändiga arbetet med installationer, ytskikt och hyresgästanpassningar är i full gång.
– Vi kommer att ha tre tätskikt i huset så att både invändigt och utvändigt arbete kan göras samtidigt.

I projektet har Skanska också stort fokus på hållbarhet. Bland annat används grön betong som ger en besparing på 250 ton koldioxid, armering som ger en besparing på 170 ton koldioxid och de arbetar också med att använda återvunnen aluminium i fasaden.

Själva byggnaden, som kommer att certifieras enligt LEED och enligt WELL är till exempel anpassad för cyklister med möjlighet att cykla rätt in i huset, parkeringsplatser för cyklar i entréplan och cykelverkstad. Skanska är också med och delfinansierar en busslinje till Gårda.

När det kommer till social hållbarhet arbetar Skanska bland annat med en NA-klass från Angeredsgymnasiet som följer projektet under sina tre gymnasieår som en del i sina kurser. Två gånger i veckan är också personal från Skanska med på läxläsning i Biskopsgården.

– Det är ett enkelt sätt för oss att hjälpa till och bidra i samhällsutvecklingen. Det är också ett sätt för oss att visa bredden inom byggbranschen och kanske få någon att söka sig hit, säger David Carlsson.

Citygate ska stå klart under andra kvartalet 2022 och då har Göteborg fått ett nytt landmärke.

Att Skanska bygger i egen regi är ett sätt att visa Skanskas bredd och kompetens, menar David Carlsson.
– Och visst är det roligt att det blir högsta kontorshuset och ett landmärke, men det viktigaste är insidan och att byggnaden kan tillföra något till stadsdelen, säger han. 

Fakta: Citygate 

Byggherre: Skanska Fastigheter Göteborg AB

Byggentreprenör:
Skanska Sverige AB (Största entreprenaderna är Skanska Civil som ansvarar för grundläggning, betongarbeten i källare och kärna samt schakt och finplanering.)

Arkitekt: Henning Larsen Architects

Byggtid:
18 mars 2019 – andra kvartalet 2022

Certifieringar: LEED, WELL

Skanskas totala investering uppgår till cirka 1,9 miljarder kronor.

144,2 meter högt

En källarvåning samt 37 våningar över marken

66 000 kvadratmeter BTA

44 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta

13 hissar, varav 3 är snabbhissar som går 4 meter per sekund och hissen till översta våningen tar 35 sekunder

Hyresgäster hittills: Compass Group, Visma

I källarplanet finns 100 parkeringsplatser, förråd och teknikrum

Entréplanen rymmer lobby, gemensam reception och restaurang/kafé och cykelhotell. Här finns också en lokal som räddningstjänsten kan använda som central om de skulle behöva

Våning 1–3 konferens, co-working, mötesplatser och grönskande terrass

Våning 4–10 lågdel, 2 600 kvm uthyrningsbar yta per plan

Våning 11–36 högdel, 800 kvm uthyrningsbar yta per plan

Enligt detaljplanen fick huset inte vara lägre än 30 våningar och inte högre än 40

Källa: Skanska