Nyheter

Här byggs Sveriges största passivhus-skola

Jan Janderå, platschef Dynacon, Kjell Hammarroth, projektchef Dynacon och Lars Lund, fastighetschef i Älmhults ser hur den nya skolan tar form. Foto: Anna Sjöström

I Älmhult har det inte byggts någon ny skola sedan 1970-talet, men nu är det på gång.
Där läggs nu grunden för det som ska bli Sveriges största skola byggd i passivhusteknik.

IKEA bidrar till att staden växer och internationella skolan, The International School of Älmhult, behöver därför nya lokaler.
I april togs det första spadtaget för det som ska bli Sveriges största passivhus-skola, en byggnad i två plan på cirka 10 500 kvadratmeter.

Skolan ligger i Hagbo, ett nybyggt bostadsområde i Älmhults östra del, nära handelsområdet.
Den har fått namnet Elmeskolan och kommer att ha plats för upp till 800 elever, men till att börja med räknar man med att cirka 650 elever kommer att börja där.
Skolan består av tre avdelningar: grundskola F-6, internationell förskola och internationell skola för årskurserna 1-10.

Under sommaren har ett omfattande markabete gjorts och i slutet av augusti göts den första plattan.
– Det är ett spännande projekt att få vara med på och vi är mycket nöjda över samarbetet med beställaren. Det är roligt att bygga en skola i kommunen där man bor, det visar på en positiv utveckling, och det här är mitt största projekt sett till både volym och ekonomi, säger Kjell Hammarroth, projektchef på byggentreprenören Dynacon Construction AB.
– Det är häftigt att få vara med och bygga Sveriges största passivhus-skola. Man lär sig en hel del, även om det medför en del utmaningar också, säger Jan Janderå, platschef.

Utmaningarna, enligt Kjell och Jan, är att få partneringsamarbetet med beställaren att fungera bra, passivhuskonstruktionen och i viss mån också tidsaspekten.
Certifieringen av passivhus görs via den internationella standard som utarbetats av Passivhusinstitutet i Darmstadt. Grundkraven för certifiering är ett maximalt energibehov av 15 kWh per m2 referensarea.
Byggnaden kommer att värmas genom bergvärme. Alla på bygget kommer att få utbildning av en expert på passivhus.

Under planeringen av den nya skolan besökte representanter från Älmhults kommun Högåsskolan i Knivsta, en skola på cirka 6 500 kvadratmeter som också byggts i passivhus-teknik.
– Där hade man använt partnering-modellen, och rekommenderade oss att göra samma sak. Det fungerar bra på den här typen av större projekt och vi tycker att det är rätt val, säger Lars Lund, fastighetschef i kommunen.

Alla tre upplever att det tog några möten att svetsa ihop gänget, men att partneringsamarbetet nu fungerar riktigt bra.
– Det är högt i tak och alla sitter i samma båt, säger Lars Lund.
– Det är öppna kort, avspänd dialog och energin läggs på rätt saker, nämligen att bygga en skola som blir så bra som möjligt säger Kjell Hammarroth.

I oktober räknar Dynacon med att kunna resa de första delarna till prefab-stommen, och sedan kommer det att ta cirka 18 veckor att montera resten av stommen.
Arbetet kommer att att ske parallellt på de tre avdelningarna och under våren räknar de med att bygget blir som intensivast.

Hösten 2017 ska skolan stå klar. –
Vi har märkt av ett stort intresse för skolan och kommer att ordna seminarier där intresserade kan få veta mera, säger Lars Lund.

Fakta: Elmeskolan

Beställare : Älmhults Kommun
Entreprenör: Dynacon Construction AB
Arkitekt: Horisont Arkitekter AB
Konstruktör: Strängbetong, Prefab