Nyheter

Här byggs världens <br></br> största energilager

Det som ska bli världens största energilager byggs just nu på Arlanda flygplats utanför Stockholm. I början av veckan anlände värmeväxlarna, så stora att det krävdes både kran och hjullastare för att de få tunga pjäserna i rätt position.

Det ska bli som en jättetermos. Akvifären under Arlanda ska förse flygplatsen med kyla på sommaren och värme på vintern. På måndagen anlände värmeväxlarna till anläggningen, de största i norra Europa.

— Vi har väntat länge för att komma igång med det här. Det är en stor och viktig åtgärd, vi kommer att spara energi motsvarande 2 000 villor per år, säger Christina Sares på avdelningen för miljökommunikation på Luftfartsverket.

Ytorna som behöver kylas respektive värmas motsvarar en yta av omkring 100 fotbollsplaner. Investeringskostnaderna ligger på cirka 40 miljoner, och driftskostnaden på omkring en halv miljon per år.

— Vi kommer att spara pengar också. Vi räknar med att anläggningen kommer att betala igen sig på 6-7 år, säger Christina Sares.

De osedvanligt stora värmeväxlarna krävde en hel del kraft för att komma på plats. Kranen fick ta hjälp av en hjullastare för att den inte skulle lyfta från stödaxlarna. Till slut kom de i alla fall i rätt position, tryggt och säkert.

Fakta / Världens största energilager

Var:Arlanda flygplats.

Hur:Utnyttjar geoenergi i form av lagrat vatten som håller temperaturen. Under Brunkebergsåsen finns en 2 miljoner kubikmeter stor vattenreservoar. Tio brunnar ska lagra kallt och varmt vatten. Vattnet pumpas för värme eller kyla beroende på behov.

Varför: All kyla på Arlanda flygplats och 30 procent av värmen ska komma från akvifärens energi. Energisystemet sparar 4 GWh el och 15 GWh värme per år jämfört med nuvarande system. Det motsvarar 2 000 villor.

När: Anläggningen ska vara klar att tas i bruk i maj i år.