Nyheter

”Har dålig erfarenhet <br></br> av Forsen”

— Vi har dålig erfarenhet av Forsen tidigare. De har haft en del problem med olyckor och bristande arbetsmiljöplaner. <br></br> Det säger arbetsmiljöinspektör Tommy Lundin, som utreder dödsolyckan i Kista och har hittat flera säkerhetsbrister

Forsen Projekt, som har stått för bygg- och projektledning vid Kista Galleria, har inte några egna yrkesarbetare anställda. Dessa tas in som underentreprenörer.

— Det kan väl fungera om man har lite ordning. Men vi har lite dålig erfarenhet av Forsen tidigare. De har haft en del problem med olyckor och bristande arbetsmiljöplaner. De har nog haft lite dålig kunskap, säger Tommy Lundin.

Forsen Projekt ställer sig dock frågande till kritiken och antyder att det kanske handlar om ett politiskt uttalande med anledning av att Arbetsmiljöverket har fått sina resurser nedskurna.

— Vi på Forsen har inga stora problem med arbetsmiljörelaterade incidenter och olyckor och har inte heller några problem med Arbetsmiljöverket, säger Håkan Undin, en av tre delägare i Forsen Projekt.

Tommy Lundins berättar att han har hittat flera brister vid arbetsplatsen i Kista. Montörerna som jobbade på bjälklaget hade inga fallskydd, arbetsmiljöplanen var inte fullständig och byggnadsnämnden hade inte haft byggsamråd för att kontrollera handlingarna.

Dessutom menar han att trafik inte borde ha tillåtits under bygget. När betongelementen lyftes på stålstommen stängdes trafiken av på Hanstavägen, som går under Kista Galleria. Men när det sista elementet var på plats gav montörerna klartecken till att släppa på trafiken igen. Den andra bilen som passerade fick betongraset över sig.

— Jag bedömer att det var helt felaktigt att låta trafiken gå under bygget. Man måste bygga in vägen i en arbetstunnel så att den är säkrad. Normalt efter andra eller tredje bjälklaget, när man har skydd över sig, kan man släppa på trafiken, säger Tommy Lundin.

Trafikanordningsplanen som hade lämnats in handlade inte om trafiken på Hanstavägen, så trafikkontoret kände före olyckan inte till att trafiken på den vägen hade stängts av under bygget.

Arbetsmiljöverkets utredning kommer sannolikt att lämnas över till åklagare.
— Jag bedömer att flera arbetsmiljöbrott har begåtts. Dels en projekteringsmiss och dels brister i arbetsmiljöplanen, säger Tommy Lundin.