Nyheter

Här drillas framtidens platschefer

Byggbranschen skriker efter platschefer. KTH i Haninge har dragit igång en ny tvåårig utbildning för att möta branschens behov. Här drillas ett 30-tal studenter till framtidens platschefer.

Utbildningen heter Byggproduktion och startades i höstas.
— Det har ju framförts en hel del kritik sen man tog bort gymnasieingenjörsutbildningen. Branschen har tyckt att den blev för teoretiserad. Då sa vi okej, vi ska försöka möta branschen, berättar Lars Källander, grundutbildningsansvarig på KTH:s skola för teknik och hälsa.

Utbildningen varvar teori och praktik. Under ett tiotal veckor har studenterna praktik på olika företag.

Ett 30-tal studenter har nu börjat andra terminen. På schemat står bland annat byggfysik, byggteknik, konstruktion och byggstyrning. Men även ledarskap och ekonomi.

En mulen tisdag går Sven-Henrik Vidhall igenom dagens lektion i statik och hållfastighetslära. Han ritar oregelbundna betongblock på tavlan och visar hur man räknar ut jämviktspunkten.

Ett 20-tal studenter lyssnar och ställer frågor. Klassen är blandad både vad gäller ålder, bakgrund och kön. Fast det är bara tre tjejer.
Många ser en framtid som platschef på byggen.
— Det är ett delmål. Slutmålet är att öppna eget, säger Joakim Mattsson, 24 år.

Elias Buske, 21 år, valde Byggproduktion för att han ville gå en tvåårig utbildning och inte dra på sig stora lån. Och han ville gärna gå på KTH.
— Jag hade tänkt gå en KY-utbildning, men KTH smäller högre, säger han.

Teija Leppinen är 39 år och har arbetat som utsättare i flera år. Hon ville lära nya saker och få ett avbrott i livet. Hon säger att någon enstaka lärare haft en nedvärderande attityd mot tjejer och mot studenter som inte förstår tillräckligt snabbt. I övrigt är hon nöjd så här långt.
— De ämnen vi har haft nu är mycket baskunskaper som kan vara bra att ha i arbetslivet, säger hon.

Många har lockats till kursen därför att byggbranschens skriker efter folk. En del har också valt KTH:s Byggproduktion för att de saknar behörighet till en treårig utbildning.
— Och så kommer man snabbare ut i arbetslivet, säger Vincenzo Ricci, 35 år, som är utbildad arkitekt men haft svårt att få jobb.

Nu är hans plan att komma in i branschen och arbeta som platschef för att längre fram kunna starta eget arkitektkontor.

Fotnot: Statik är läran om jämvikt.