Här får grönsaker sätta standarden

Här får grönsaker sätta standarden
Linköpingsbor kan snart få ett nytt landmärke att titta på. Ett grönt sådant. Alltså bokstavligt. Sweco ska projektera ett 40 meter högt växthus.

Det är det svenska företaget Plantagon som smider planer på att bygga växthuset som växer på höjden. Växthuset ingår i företagets strategi att bygga automatiserade odlingsanläggningar i storstadsområden över hela världen. Huset blir också det första av sitt slag och en testanläggning för Plantagon. – Våra beräkningar visar att man skulle kunna försörja hela Östergötlands behov av sallad i en byggnad som denna, säger Stephan Stålered, enhetschef på Sweco. Sweco har anlitats av Plantagon för att göra utvecklings- och designarbetet. – Det är mer än en vision i nuläget. Vi har en schematisk lösning och håller nu på med detaljer. Planprocessen satte igång i september och spaden kan antagligen sättas i jorden före jul nästa år, fortsätter Stephan Stålered. Varför valdes just Linköping av alla städer?</b> – Det var Linköping som valde projektet. Kommunen kontaktade Plantagon för ungefär ett år sedan. Orsaken är att man ansåg sig ha resurser till ett projekt av den här kalibern. Bland annat ska koldioxid från Tekniska Verkens biogasproduktion ledas in i växthuset för produktion av syre. Även andra sorters spill- och avfallsprodukter kommer att integreras i produktionen. Det finns många utmaningar med ett sådant här projekt, berättar Stephan Stålered. – Vanliga hus byggs för att människor ska vistas i dem. Här ska vi bygga optimala förhållanden för växter. Det har gjorts förut men här gör vi det i en större industriell process, säger han. – I vanliga växthus släpps överskottsvärme ut. Här vill vi ha ett slutet system där värmen ska tas omhand. Antingen att den går till stadens behov eller att den säsongslagras, fortsätter han. Den planerade byggkostnaden för växthuset ligger på cirka 100 miljoner kronor. I nuläget är hälften av denna summa finansierade genom Plantagons egna insatser.

Relaterade artiklar

Nu är Karlatornet högst i Norden
De bygger Axevalla Hästcentrum
HD prövar inte frågan – tvisten om Gondolens skadestånd är avgjord
Överklagar miljardkontrakt i tunnelbanans utbyggnad