Nyheter

Här finns 50 000 <br/> nya gröna jobb

Regering, myndigheter och fack mobiliserar nu för att få fram nya jobb. Tidningen Miljörapporten tipsar om var de finns — i den gröna industrin.

Miljörapporten gjorde i våras en genomarbetad kartläggning av hur mycket den nya miljötekniken kan bidra med för lindra verkningarna av fordonskrisen i Västsverige.

Och det var ingen dålig rapport som Miljörapporten kom med — och den gäller än.

Fordonsindustrin inte uträknad

50 000 ”gröna jobb” kan skapas i vindkraftsbranschen, biogasbranschen, kraftindustrin, solteknik, vågkraft — och ny fordonsteknik, bland annat elbilar.

– Miljöteknik kommer att skapa nya branschen och nischer — och väldigt många nya jobb, säger Tore Helmersson, vd på Innovatum Teknikpark i Trollhättan som bland annat arbetar med elbilsprojektet ZE Saab 9-3.

Enbart inom fordonsindustrin kan över 20 000 nya arbetstillfällen komma med ny miljövänlig fordonsteknik enligt Miljörapportens sammanställning.

Vindkraft lovande

Inom vindkraftsindustrin, som är den snabbast växande miljöteknikområdet, kan 12 000 nya jobb komma fram enligt rapporten Jobb i Medvind, som vindkraftsbranschen tagit fram.

Idag sysselsätts cirka 2 000 personer inom vindkraftsindustrin i Sverige. Nästa år väntas den siffran ha växt till 5 000 och år 2020 kan vindkraftsindustrin i Sverige sysselsätta 14 000 personer enligt utredaren Nils Andersson.

Den beräkningen bygger på att den landbaserade vindkraften i Sverige byggs ut till 15 TWh och den havsbaserade till 10 TWh. En så kraftig utbyggnad sätts det dock frågetecken efter på sina håll.

50 nya biogasanläggningar

Biogasen växer också snabbt i Sverige. I dag sysselsätter den industrin cirka 2 000 personer. Men redan om två år väntas den branschen sysselsätta nästan 10 000 anställda — en ökning med 7 400 till 2012, enligt Svenska Gasföreningen.

Den siffran bygger på att 50 nya biogasanläggningar eller utbyggnad av befintliga anläggningar byggs till 2012.

Elindustrin bygger ut

Svenska energibolag satsar 300 miljarder kronor under tioårsperioden 2008-2018 och branschföreningen Svensk Energi säger att företagen kommer att behöva rekrytera minst 7000 nya personer för att klara den expansionen.

Störst är behovet av drifttekniker — oberoende av vilken energisektor det handlar om. De flesta driftteknikerna eftersöks av elnätsbyggarna och kärnkraftsbolagen.

Andra efterfrågade gruppen är driftselektriker, elmontörer, mekaniska montörer, optotekniker och tekniska projektledare.

Vågkraft ger nya jobb

Vågkraftstekniken börjar nu komma på allvar. Det är stor chans att företagen Seabased och Fortum gör allvar av sina planer på en stor vågkraftspark på västkusten. Det skulle i så fall innebära att Seabased startar en fabrik för tillverkning av vågkraftsaggregat i Lysekil.

Vid full produktion av 40 aggregat per dygn betyder det cirka 4 000 arbetstillfällen inräknat underleverantörer.

Också vågkraftsföretagen Minesto och Ocean Harvester har fått upp farten, även om man inte kommit lika långt som Seabased.

Sol från Gällivare till Skåne

Solkraftverk som drivs av solspeglar och Stirlingmotorer byggs på två ställen i Sverige — i Åmål av företaget Cleanergy och i Sibbhult i Skåne av företaget Ripasso.

I Järfälla norr om Stockholm arbetar företaget M idsummer med sina tunnfilmssolceller och i Gällivare utökar Gällivare Photovoltaic sin produktionskapacitet av solpaneler.

Miljörapporten uppskattar antalet nya arbetstillfällen i den svenska solenergibranschen till 1000.

Bygger Boston ny batterifabrik?

Dessutom är en ny svensk batteribransch under uppsegling med Effpower och Alelion på västkusten som kända namn. Om projektet med el-Saaben ZE Saab 9-3 går som planerat väntas det amerikanska batteriföretaget Boston Power bygga en fabrik här.

Men även utan Boston Power uppskattar Miljörapporten antalet nya jobb till 500.

51900 nya jobb

Fordonsindustrin: 20000

Vindkraftsindustrin: 12000

Biogas: 7400

Kraftindustrin: 7000

Vågkraftteknik: 4000

Solenergi: 1000

Batterier: 500

Totalt: 51 900

(Källa: Miljörapporten nr 3/2009)