Nyheter

Här gick borren<br/> ner i tunnelbanan

Borrningen efter bergvärme till det blivande hotellet gick helt fel. Borren nådde tunnelbanan och kördes på av tåget. — Det gick så fort allting. Man blev chockad, och rädd att någon hade blivit skadad, säger Jimmy Sandström-Johansson, som körde borren.

Olyckan inträffade i förra veckan, när Talluddens Borrservice borrade efter bergvärme åt ett kommande hotellbygge. Hålet skulle bli 220 meter djupt, men efter ungefär 20 meter nådde man tunnelbanans röda linje.

Jimmy Sandström-Johansson hann känna att motståndet försvann när han nådde tunnelbanan. Men han hann inte dra upp borren innan ett tunnelbanetåg körde på borren. Cirka 2,5 meter av borren slogs av.

Fönstret på tunnelbanetåget krossades men föraren klarade sig utan skador.

Borrningsarbetet har nu upphört. Maskinerna har forslats bort för att de ska kontrolleras för skador.

— Borrmaskinen väger åtta ton, men hoppade över en decimeter på marken av smällen, säger Jan Cederström, vd och ägare till Talluddens Borrservice.

Polisen har inlett en förundersökning om grov allmänfarlig vårdslöshet. En anmälan har också lämnats till Arbetsmiljöverket. Polisen har genomfört en teknisk undersökning och planerar att börja hålla förhör under veckan.

Enligt kriminalinspektör Gunilla Borgehed, som leder polisutredningen, hade fastighetsägaren Hotel Hellsten tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden att borra på platsen.

Miljöförvaltningen, som utfärdade borrtillståndet, har dragit igång en intern utredning. Enligt Gunnar Söderholm, chef för förvaltningen, tyder utredningen så här långt på att flera fel har begåtts. För det första skedde borrning utan att tillståndet hade vunnit laga kraft.

— Vi har meddelat ett tillstånd, men det har överklagats av grannarna och länsstyrelsen har inte tagit beslut än, säger Gunnar Söderholm.

För det andra var SL inte med bland remissinstanserna inför tillståndsbeslutet, vilket de borde ha varit. För det tredje tog inte fastighetsägaren fram en samlingskarta.

— Det har vi inte haft som obligatoriskt krav, men det kan bli följden av utredningen, säger Gunnar Söderholm.

För det fjärde tog inte miljöförvaltningen själv fram en karta över området.

— Vi borde nog tagit fram en karta själva och sett att tunnelbanan går under. Varför det inte gjordes vet jag inte, säger Gunnar Söderholm.

Borrade ni utan att tillståndet hade vunnit laga kraft?

— Jag vill låta polisutredningen klargöra vad som har hänt. Men de facto finns det ett borrtillstånd på platsen och det är enligt den som man har borrat. Sedan får polisen titta på hur miljöförvaltningen hanterar sina frågor, säger Per Hellsten, vd och delägare i Hotel Hellsten.

De två anställda på Talluddens Borrservice som arbetade med borrningen har nu fått ledigt. Jan Cederström hoppas att företaget bara ska bli overksamt i fyra veckor, innan andra uppdrag väntar.

— Vi kommer att begära skadestånd, frågan är bara från vem. Vi går miste om jobbet här och hela vår marknadsställning påverkas av det här, säger han.

Hotel Hellsten avser att lämna in en reviderad ansökan om borrning på fastigheten på Södermalm.

Talluddens Borrservice har även ett annat uppdrag åt Hotel Hellsten i Stockholm. Men där finns planritningar för tunnelbanan med i underlaget för tillståndet.

— Där var det mer bråttom att få tillståndet, så för att hjälpa till att speeda upp processen tog jag kontakt med SL och fick planritningar för tunnelbanan, säger Jan Cederström.

Hotel Hellsten har dock för avsikt att vänta in polisutredningen innan man går vidare med de borrplanerna.