Nyheter

”Har gjort det onödigt lätt att fuska”

Cecilia Garme, moderator, Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister, Catharina Elmsäter-Svärd, vd BI, Hanna Björknäs, förbundsjurist Byggnads, Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket.

Bättre kontroller i systemen, mer uppföljning och fler polisanmälningar.

Det var några av förslagen som nämndes när Peab bjöd in till samtal om den snedvridna konkurrensen i byggbranschen.

–    Alla är välkomna att vara med och bygga, men man måste också ta sitt ansvar och följa reglerna, säger Peabs vd Jesper Göransson.

 På Peabs seminarium ”Konkurrens på lika villkor i byggbranschen – är det möjligt?” deltog bland annat Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon. Hon säger att riskerna för fusk främst finns bland företag längre ner i ue-kedjorna som utför enklare arbeten och därmed håller lägre priser.

– De företag som erbjuder mer kvalificerade tjänster har en annan prissättning och där ser vi inte samma risker, säger Lena Erixon.

Samtidigt vill hon inte att det införs nya lagar som begränsar antalet underentreprenörer.

– Jag tror inte på att sätta ett tak. Det drabbar små företagare och företag med specialistkompetens.

Catharina Elmsäter-Swärd, vd för Sveriges Byggindustrier, är inne på samma linje.

– Det kan göra det svårt att få folk att vilja vara företagare i byggbranschen.

Hon betonar också att ett medlemskap hos Sveriges Byggindustrier inte ska ge något falskt skydd.

– Att vara medlem hos oss ska inte vara en frisedel att runda systemet.

Ylva Johansson, (S) arbetsmarknadsminister, ger exempel på flertalet åtgärder som regeringen gjort och nämner bland annat införandet av personalliggare, månadsrapportering, upprivandet av Lex Laval och införandet av entreprenörsansvaret, samt ett reviderat utstationeringsregister, som är på gång.

– Där ska utländska arbetsgivare anmäla utstationering från dag ett. Vi har gjort det onödigt lätt att fuska när vi inte har krävt det.

Lena Erixon säger att Trafikverket jobbar aktivt med fusket.

– Vi ställer krav redan i upphandlingen, vi har förstärkt uppföljningen, har lagt in mer revisioner i systemet och gör fler stickkontroller. Jag tror också på det nya ID06-systemet som man kan koppla mer information till. Visslan är också effektiv när vi försöker upptäcka företag som fuskar.

Eftersom mycket av fusket är rent kriminellt efterlyses också fler polisanmälningar.

– Det pågår oegentligheter, men vi ser dessvärre inte så många polisanmälningar. Skatteverket skickar till exempel inte sina ärenden vidare till Ekobrott. Myndigheterna måste samarbeta mer, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Peabs vd och koncernchef Jesper Göransson tycker det är bra att fokus läggs på dessa frågor.

– I det långa loppet behöver vi alltid bygga mycket i Sverige. Konkurrens är Peabs största drivkraft. Alla är välkomna att vara med och bygga, men man måste också ta sitt ansvar och följa reglerna. Annars snedvrids konkurrensen.