Nyheter

Har godkänt Tobins ansökan om avnotering

Bostadsutvecklaren Tobin Properties har, som tidigare kommunicerats, ansökt om avnotering av Bolagets stamaktie och preferensaktie av serie A från Nasdaq First North.

Fastighetsbolaget Klövern, som äger över 90 procent av Tobin, har tidigare meddelat att man påkallar tvångsinlösen. 

Nasdaq Stockholm har nu godkänt Tobin Properties ansökan om avnotering samt beslutat att sista dag för handel ska vara fredagen den 28 juni 2019.

Klövern som äger över 90 procent av Tobin Properties beslutade nyligen att påkalla inlösen av resterande aktier i bostadsutvecklaren. Klövern har även begärt att styrelsen i Tobin Properties så snart som möjligt ansöker om avnotering av bolagets stamaktie och preferensaktie från Nasdaq First North.

Nyhetsbyrån Direkt