Nyheter

”Har haft en begränsad ekonomisk påverkan”

Camila Buzaglo, kommunikationsdirektör på Peab.

Camila Buzaglo, kommunikationsdirektör på Peab, som under pandemin har haft stora fördelar av att ha flera samverkande affärsområden. 

Hur agerar ni kring vaccinationsfrågan för era anställda och hur tänker ni om framtida restriktioner?
– Vi följer alltid folkhälsomyndighetens och lokala myndigheters rekommendationer, men inom ramen för det tar vi också egna initiativ. Vi har sedan starten på pandemin haft en Coronagrupp som löpande fattar beslut i sådana här frågor. I Norrbotten har vi redan ett initiativ för vaccination på arbetsplatserna som bygger på att vaccinationen garanterat utförs av utbildad sjukvårdspersonal och passar in i samhällets breda vaccinationsplan.

Hur har ni påverkats ekonomiskt av Coronapandemin? 
– Vi har haft en begränsad ekonomisk påverkan, och riskerna borde också minska i takt med att allt fler vaccineras. Men eftersom pandemin berör hela världsekonomin är det fortfarande för tidigt att säga något bestämt om hur det blir på lite längre sikt. Vi följer utvecklingen noga.  

Har ni permitterat under det senaste året? Kan det i så fall bli tal om nyrekrytering till hösten?
– Vi anpassar kontinuerligt medarbetarstyrkan efter marknadsläget, så när vi har behov rekryterar vi. I anslutning till Coronapandemin har det endast handlat om ett mindre antal kortidspermitteringar.

Vad tar ni med er från pandemin, till exempel vad gäller hemarbete, digitala möten, osv?
– Just nu resonerar vår coronagrupp om hur vi ska göra i framtiden. Merparten av våra anställda jobbar produktionsnära och kan inte arbeta hemifrån, men vi tar verkligen med oss våra medarbetares fantastiska förmåga att ställa om till nya arbetssätt både i produktion och på distans. 

Hur tror ni branschen i stort har förändrats av pandemin?
– Det är lite för tidigt att säga, men branschen i stort har ju faktiskt fortsatt att rulla på ganska bra. Men vi på Peab ser ju att vi haft stora fördelar av våra fyra samverkande affärsområden och vår starka lokala förankring. Det har gjort att vi kunnat vara snabbfotade och effektiva.

Hur ska ert företag möta upp en Coronafri bransch rent strategiskt och organisatoriskt?  

– Strategiskt så håller vi fast vid vårt närproducerade samhällsbygge, det kommer inte en pandemi att ändra på. Organisatoriskt så ser vi löpande över verksamheten, det är ett ständigt pågående arbete.